Kursuse/teemade ülevaade


 • Kirjanduse 5. kursusel käsitleme uuemat eesti kirjandust. Lisaks tutvume postmodernismi tuntumate esindajatega maailmakirjanduses. 

  Kursusel käsitletavad teosed: 

  1. Jaan Krossi "Keisri hull" (5 punkti) - vastamine 6. mail                                                 

  2. Neli novelli (3 punkti) - vastamine 15. aprillil

  1) Indrek Hargla "Apteeker Melchior ja katustel tantsija"

  2) Kätlin Kaldmaa "Lugu Einhver Ekkineinsdottiri häälest"

  https://moodle.ag.tartu.ee/pluginfile.php/5285/course/section/1165/K%C3%A4tlin%20Kaldmaa%20Lugu%20Einhver%20Ekkineinstodti%20h%C3%A4%C3%A4lest.pdf

  3) Mehis Heinsaare "Kohtumine Taageperas"

  http://heinsaar.weebly.com/kohtumine-taageperas.html

  4) Kristiina Ehini "Rasked ajad"

  3. A. Kivirähki "Rehepapp" (4 punkti) või "Mees, kes teadis ussisõnu" (5 punkti)  - vastamine 6.mail

  4. S. Oksaneni "Puhastus" (või Viivi Luige "Seitsmes rahukevad") (5 punkti) - vastamine arvestuste nädalal

  5. Vabalt valitud tänapäevane romaan (5 punkti) - vastamine arvestuste nädalal


  Ainekursuse kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:

  hinne "5" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 31-35 punkti;

  hinne "4" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 26-30 punkti;

  hinne "3" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 18-25 punkti.

  1. vahearvestus - eesti nüüdiskirjandus. (kuni 5 punkti)

  2. vahearvestus - lugemisülesanne (kuni 5 punkti)   NB! lugemisülesanne on kohustuslik ülesanne!

  Ettekanne ühest eesti nüüdisluuletajast ja tema luulekogust (kuni 3 punkti)

   Punktid loetud teoste eest kujunevad perioodi jooksul (kuni 22 punkti).

  Läbi tuleb lugeda vähemalt 3 teost. Novellid lähevad arvesse ühe teosena.

  Läbi loetud teoseid saab vastata koolis kohapeal!

  Sel kursusel on kolm tähtajalist nädalaülesannet, mille eest on võimalik saada arvestustöö punktid (kuni 5 punkti).

  Kes ei saa nädalaülesandeid õigel ajal esitada, õpivad küsimuste põhjal 1. vahearvestuseks ning tuleb seda vastama arvestuste nädalal. Vahearvestuse ajal võib kasutada käsitsi kirjutatud spikrit suurusega 7x10 cm.


  Teamsi link

  Kes osaleb Teamsi vahendusel, lülitab sisse nii mikrofoni kui kaamera.

 • Kirjandus ja ühiskond alates 1980. aastatest.

  Lennart Meri kõne loomeliitude pleenumil (1988) leiate sellelt aadressilt

  http://www.parandiaasta.ee/sundmuste-kalender/tartu-muinsuskaitsepaevad-25/loomeliitude-uhispleenumi-koned-1988

  Mari-Liis Lille kõne loomeliitude pleenumi 25. aastapäeva tähistamisel.

  http://uudised.err.ee/v/eesti/85d3598f-200e-46dd-a33b-aa9d5dc19e48/mari-liis-lill-mis-on-sellel-pildil-valesti

  Eesti nüüdisluule: murranguaastate luule, laululine luule, modernistlik luule, eesti luule aastatuhandete vahetusel. 

  1. nädalaülesanne: konspekteerige käsitsi "Uuema eesti kirjanduse" õpiku põhjal eesti nüüdisluule kohta kas vihikusse või töölehtedele. Kes tuleb 15. aprilli konsultatsiooni, võtab konspekti kooli kaasa. Kes sel päeval konsultatsiooni tulla ei saa, saadab kodutöö hiljemalt esmaspäeva, 15. aprilli õhtuks pildina või skaneerituna minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee.
 • Lugemisülesanne

  Vahearvestus - lugemisülesanne 

  Vastake vähemalt kolmele küsimusele. Kindlasti tuleb vastata teisele küsimusele.

  Kui te küsimustele vastate, siis tuleb meeles pidada, et 

  1) lugemisülesannete vastustes hinnatakse nende põhjalikkust, täpsust ja ülesandele vastavust;

  2) lugemisülesanded eeldavad terviklikke vastuseid, mille pikkus on 50–100 sõna.

  Enne kui hakate lugemisülesannet tegema, lugege palun läbi 

  1) soovitused lugemisülesandeks riigieksami eristuskirjas (lk 22)

  2) lugemisülesande hindamisjuhend  

  Innove lehelt eesti keele materjalide hulgast https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

  Lugemisülesande vastused kirjutate käsitsi ja saadate kas pildina või skaneerituna minu meilile jane.suvi@ag.tartu.ee hiljemalt 11.04.2023

  Head vastamist!


 • Eesti nüüdisluule

  Koostate Powerpointi ettekande ühest tänapäeva eesti luuletajast ja tema luulekogust ja tutvustate seda klassikaaslastele 6. mai konsultatsioonis. Ettekande saadate hiljemalt 6. mail minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee. Ettekande võib teha paaristööna.

  Ettekandes tutvustage veidi autorit ja tema loometegevust. Luulekogust lugege läbi vähemalt 10 luuletust. Analüüsige ja tõlgendage loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: 

  millised on (põhi)teema(d);

  iseloomustage kujundikasutust (vaadake kõla-, kõne- ja lausekujundite liigitust ning näiteid). Kõne- ja lausekujundeid saate meelde tuletada sellest konspektist.

  leidke luuletustest vähemalt viis kujundit ning tooge luulekogust iga kujundi kohta 1-2 näidet;

  iseloomustage keelekasutust (kas on kasutatud suurtähti või mitte, kas on kirjavahemärgid, kas on eripäraseid sõnavorme vms), tooge luuletustest 2-3 näidet;

  kas on riimiline või vabavärsiline luule;

  Tooge kindlasti luuletustest näiteid.

  kirjeldage luuletuste meeleolu;

  Valige luulekogust üks luuletus, mis teid enim kõnetas. Saatke see luuletus mulle kas pildina, skaneerituna või kirjutage ühele slaidile. Põhjendage mõne lausega, miks valisite selle luuletuse.


 • Eesti nüüdisproosa üldpilt

  2. nädalaülesanne: konspekteerige käsitsi kirjandusõpiku "Uuem eesti kirjandus" abil eesti nüüdisproosa kohta kas vihikusse või töölehtedele. Kes tuleb 6. mail konsultatsiooni, võtab töölehe kooli kaasa. Kes konsultatsiooni tulla ei saa, saadab kodutöö hiljemalt esmaspäeva, 6. mai õhtuks pildina või skaneerituna minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee. 


  15. aprillil on loetud novellide analüüs (M. Heinsaar, I. Hargla, K. Kaldmaa, K. Ehin).
 • Ühiskonna käsitlus eesti proosas (Jaan Kross).

  Jaan Krossi elu ja looming https://www.slideserve.com/kaemon/jaan-krossi-elu-ja-looming

  Lisalugemist Jaan Krossi romaani "Keisri hull" kohta: 

  Lea Pild. Leitmotiivide poeetika Jaan Krossi romaanis „Keisri hull“. Keel ja Kirjandus 12. 2012. – http://kjk.eki.ee/ee/issues/2012/12/348 J

  Jaan Undusk. Eesti lugu: Jaan Kross „Keisri hull“. EPL 27.12.2008. – http://epl.delfi.ee/news/kultuur/eesti-lugu-jaan-kross-keisri-hull?id=51153618


  6. mai konsultatsioonis on Jaan Krossi romaani "Keisri hull" ning A. Kivirähki romaanide "Rehepapp" ja "Mees, kes teadis ussisõnu" analüüs.

 • Ülevaade eesti uuemast draamakirjandusest. Eesti temaatika maailmakirjanduses Sofi Oksaneni näitel. Postmodernismi tunnused.

  3. nädalaülesanne: konspekteerige käsitsi kirjandusõpiku "Uuem eesti kirjandus" abil eesti uuema draamakirjanduse kohta kas vihikusse või töölehele. Tööleht võtke kaasa arvestuste nädala tundi. Kes tundi tulla ei saa, saadab kodutöö hiljemalt esmaspäeva, 20. mai õhtuks pildina või skaneerituna minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee.   Arvestuste nädalal (20.-23.05) - Sofi Oksaneni romaani "Puhastus" analüüs

  Lisalugemist ja  -kuulamist romaani "Puhastus" kohta:

  Raadiosaade "Litter": Sofi Oksaneni romaanist „Puhastus“ räägivad Urmas Vadi ja kirjanik Ene Mihkelson. ERR 2009 –http://arhiiv.err.ee/vaata/litter-litter-33032 

  Eneken Laanes. Trauma ja popkultuur: Sofi Oksaneni „Puhastus“. Vikerkaar.12.2010. – http://www.vikerkaar.ee/archives/12428

  Filmi Puhastus (treiler) 2012. –


  Arvestuste nädalal - vabalt valitud romaani tutvustus 

  Kui teost tutvustate, siis nimetage

  1) teose autor;

  2) teose pealkiri;

  3) põhitegelased;

  Arutlege selle üle, mis on 

  1) teose põhiprobleem(id);

  2) peamised sündmused, mis mõjutavad tegevuse käiku;

  3) teose tähtsaim mõte.

  Sõnastage põhjendatud hinnang teosele.

  Miks soovitate / ei soovita seda raamatut lugeda?  Kokkuvõte kursusest.

 • Eesti keele riigieksam

  Eesti keele riigieksam algab 22. aprillil kell 10.00.

  Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud annavad riigieksamiks valmistujale nõu nende blogi rubriigis “Eksamiekspert”.

  Eelmiste aastate kirjandeid

  Eelmiste aastate kirjandeid ja lugemisülesanne

  Vaadake kindlasti üle enda kirjandid ja lugemisülesanded, et teaksite, millele tähelepanu pöörata.

  Lisaks tuletage kirjandusvihiku abil meelde raamatud, mida oleme gümnaasiumi ajal lugenud.

  Suure ja väikse algustähe õigekirja saate korrata siit

  Otsekõne ja tsitaat