See kursus on pühendatud võrranditele ja võrratustele. Tegeleme jätkuvalt ka avaldiste lihtsustamisega, sest seda oskust vajame võrrandite lahendamisel.

Matemaatika kursusel 1a õpime tundma arvude maailma ja algebralisi avaldisi.

Matemaatika 0-kursusel meenutame matemaatika põhitõdesid, mida õppisime põhikoolis. Seda selleks, et edaspidi saaksime asuda juba gümnaasiumi kursuste õppimisele.

Veel vähekene pingutust,

et kätte saada tunnistus.

Siis täitub minu unistus,

kui sulgeda saan kooli ust.

                                         M. Laius

Tolm teadmistelt pühkida on vaja.

See kõik võtab päris suure aja.

Kuid kui hoolsalt harjutan ja teen tööd, 

siis eksami eel on rahulik öö.

                                                    M. Laius

Oh, armas stereomeetria - 

palun mahu mulle pähe Sa! 

Jääb eksamiks siis korrata veel

ja ongi lahti mu ees kõik teed. 

                                            M. Laius

Kolmnurk, ruut, ristkülik ja muu - 

pole midagi hirmsat ju!

Kui lisada veel integraal,

siis edukalt kõik tehtud saan.

                                   M. Laius

Oh, need erinevad jadad - 

oleks pea mul seda jagaks!

Tuletis veel lisaks ka,

et saaks funktsioone uurida.


Tuleb olla hea õppija, 

siis ka sellest üle saan!

Lõpuklass mind ootab juba,

vajan sinna pääsu luba. 

                               M. Laius

Saab selgeks funktsioon

olgu see sirge või "kõver joon".

Natuke logaritm- ja eksponentvõrrandeid ka, 

et kursus edukalt läbida. 

                                                  M. Laius

Tõenäosus ja statistika - 

mõnusat mõttetööd pakuvad nad. 

M. Laius

Kui selge kursus see,

siis teada mõisted need - 

olgu lõik, vektor või joon,

naeratuse näole see toob. 

                        M. Laius

Nüüd arvuhulkade, absoluutväärtuse, astendamisega Te

selle kursuse jooksul tutvust teete.

Lisaks ruutjuur, n-es juur ja ratsionaalavaldised ka

tuleb kõigele lisaks selgeks saada.

Eks tehted juurte ja astmetega lisaks veel ole

ja juuravaldiski pole teab mis kole.

JÄTKUVAT ÕPILUSTI!

                                     Mariann Laius


Matemaatika - see on arvude muusika,

mida kuulevad need,

kes on ise selle nimel nõus vaeva nägema...

                                         M. Laius

 

Avastame koos matemaatikat me ümber ja tugevdame põhiteadmisi, et tunda end selles õppeaines kindlamalt. 

See on toetav materjal e-kursuse läbijatele. Siin lühidalt tuletatakse meelde põhikooli teemasid.

Kursuse teemad on:  vektor tasandil, joone võrrand, tõenäosus, statistika, arvjadad, funktsioonid, funktsioonide piirväärtus ja tuletis.