Nädalavaade

 • Nn sisseelamise nädal

 • 1. nädal: varemõpitu kordamine (12.-18. september)

 • 1. nädal: lõigu keskpunkt (12.-18. september)

 • 1. nädal: kahe punkti vaheline kaugu (12.-18. september)

 • 2. nädal: vektori mõiste, koordinaadid ja vektori pikkus (19.-25. september)

 • 2. nädal: vektori korrutamine arvuga (19.-25. september)

 • 2. nädal: vektorite liitmine ja lahutamine (19.-25. september)

 • 3. nädal: vektorite skalaarkorrutis ja nurk vektorite vahel (26. september - 2. oktoober)

 • 3. nädal: kordamine 1 (26. september - 2. oktoober)

 • 4. ja 5. nädal: sirge võrrandid (3.-16. oktoober)

 • 5. nädal: kahe sirge vastastikused asendid (10.-16. oktoober)

 • 6. nädal: parabooli võrrand ja ringjoone võrrand (17.-23. oktoober)

 • 6. nädal: sirge ja kõvera lõikepunktide leidmine (17.-23. oktoober)

 • 7. nädal: kordamine 2 (31. oktoober - 6. november)

 • 7. nädal: kordamine arvestuseks (31. oktoober - 6. november)

 • Tänusõnad

  Tänan ka õpetajaid, kelle vahvaid internetimaterjale sain kasutada antud kursuse mitmekesisemaks muutmisel!

  Muidugi eriline tänu neile vapratele e-õppijatele, kes tekitasid vajaduse selle kursuse loomiseks!

  Mariann Laius