Nädalavaade

 • Nn sisseelamise nädal

 • 1. nädal: varemõpitu kordamine (11.-17. september)

 • 1. nädal: lõigu keskpunkt (11.-17. september)

 • 1. nädal: kahe punkti vaheline kaugu (11.-17. september)

 • 2. nädal: vektori mõiste, koordinaadid ja vektori pikkus (18.-24. september)

 • 2. nädal: vektori korrutamine arvuga (18.-24. september)

 • 2. nädal: vektorite liitmine ja lahutamine (18.-24. september)

 • 3. nädal: vektorite skalaarkorrutis ja nurk vektorite vahel (25. september - 1. oktoober)

 • 3. nädal: kordamine 1 (25. september - 1. oktoober)

 • 4. ja 5. nädal: sirge võrrandid (2.-15. oktoober)

 • 5. nädal: kahe sirge vastastikused asendid (9.-15. oktoober)

 • 6. nädal: parabooli võrrand ja ringjoone võrrand (16.-22. oktoober)

 • 6. nädal: sirge ja kõvera lõikepunktide leidmine (16.-22. oktoober)

 • 7. nädal: kordamine 2 (30. oktoober - 5. november)

 • 7. nädal: kordamine arvestuseks (30. oktoober - 5. november)

 • Tänusõnad

  Tänan ka õpetajaid, kelle vahvaid internetimaterjale sain kasutada antud kursuse mitmekesisemaks muutmisel!

  Muidugi eriline tänu neile vapratele e-õppijatele, kes tekitasid vajaduse selle kursuse loomiseks!

  Mariann Laius