11. klassi matemaatika 3. kursus (11.i kl ja 11.c kl) 2022/23: Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

Nn sisseelamise nädal

1. nädal: varemõpitu kordamine (12.-18. september)

1. nädal: lõigu keskpunkt (12.-18. september)

1. nädal: kahe punkti vaheline kaugu (12.-18. september)

2. nädal: vektori mõiste, koordinaadid ja vektori pikkus (19.-25. september)

2. nädal: vektori korrutamine arvuga (19.-25. september)

2. nädal: vektorite liitmine ja lahutamine (19.-25. september)

3. nädal: vektorite skalaarkorrutis ja nurk vektorite vahel (26. september - 2. oktoober)

3. nädal: kordamine 1 (26. september - 2. oktoober)

4. ja 5. nädal: sirge võrrandid (3.-16. oktoober)

5. nädal: kahe sirge vastastikused asendid (10.-16. oktoober)

6. nädal: parabooli võrrand ja ringjoone võrrand (17.-23. oktoober)

6. nädal: sirge ja kõvera lõikepunktide leidmine (17.-23. oktoober)