Nädalavaade

 • 1. nädala 1. tund: kraadimõõt

  1. Põhikoolist on teada, et nurki mõõdetakse enamasti kraadides, kuid on ka kraadidest väiksemaid mõõtühikuid. Töölehte täites saate õpitut meelde tuletada.

 • 1. nädala 2. tund: seosed täisnurkse kolmnurga nurkade ja külgede vahel

 • 2. nädala 1. tund: radiaanmõõt ja täiendusnurgad

 • 2. nädala 2. tund: positiivsed ja negatiivsed nurgad; siinuse, koosinuse ja tangensi määratlused

 • 3. nädala 1. tund: trigonomeetriliste avaldiste teisendamine (kordamine)

 • 3. nädala 2. tund: kordamine

 • 4. nädal: siinus-, koosinus- ja tangensfunktsioon ning nende graafikud

 • 5. nädal: ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala

 • 6. nädal: kolmnurga pindala valemid (kui kõrgus pole teada); siinuslause ja koosinuslause

 • 7. nädal: kordamine

 • Tänusõnad

  Tänan ka õpetajaid, kelle vahvaid internetimaterjale sain kasutada antud kursuse mitmekesisemaks muutmisel!

  Muidugi eriline tänu neile vapratele e-õppijatele, kes tekitasid vajaduse selle kursuse loomiseks!

  Sel õppeaastal tänan ka 10.c klassi neid õpilasi, kes selle kursuse toimetamistega võimete kohaselt kaasa tulid.

  Mariann Laius