10.c klassi matemaatika 2. kursus, õhtune õpe (2020. a): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädala 2. tund: seosed täisnurkse kolmnurga nurkade ja külgede vahel

2. nädala 1. tund: radiaanmõõt ja täiendusnurgad

2. nädala 2. tund: positiivsed ja negatiivsed nurgad; siinuse, koosinuse ja tangensi määratlused

3. nädala 1. tund: trigonomeetriliste avaldiste teisendamine (kordamine)

3. nädala 2. tund: kordamine

4. nädal: siinus-, koosinus- ja tangensfunktsioon ning nende graafikud

5. nädal: ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala

6. nädal: kolmnurga pindala valemid (kui kõrgus pole teada); siinuslause ja koosinuslause

7. nädal: kordamine