Kursuse/teemade ülevaade


 • 1. nädal: korrutustabel (11.-17. september)


 • 1. nädal: tehted ratsionaalarvudega (11.-17. september)

 • 1. nädal: astmed ja juured (11.-17. september)


 • 2. nädal: avaldiste lihtsustamine ja abivalemid (18.-24. september)

 • Teema 5

 • 2. nädal: lineaarvõrrand ja selle lahendamine. Tekstülesannete lahendamine lineaarvõrrandi abil (18.-24 september)

 • 3. nädal: ruutvõrrand ja selle lahendamine. Tekstülesannete lahendamine ruutvõrrandi abil (25. september - 1. oktoober)

 • 3. nädal: lineaarvõrrandisüsteemid (25. september - 1. oktoober)

 • 4. nädal: lineaar- ja ruutfunktsioonid ning nende graafikud (2.- 8. oktoober)

 • 5. nädal: geomeetrilised kujundid (nelinurgad, ring) ja nende pindalad ning ümbermõõdud (9.-15. oktoober)

 • 5. nädal: kolmnurk ja selle pindala ning ümbermõõdu arvutamine (9.-15. oktoober)

 • 6. nädal: täisnurkne kolmnurk; Pythagorase teoreem (16.-22. oktoober)

 • 6. nädal: täisnurkse kolmnurga trigonomeetria; täisnurkse kolmnurga lahendamine (16.-22. oktoober)

 • 6. nädal: protsentülesanded (16.-22. oktoober)

 • 7. nädal: kordamine arvestuseks (30. oktoober - 5. november)

 • Tagasiside

 • Tänusõnad