Gümnaasiumi matemaatika kolmas kursus, kus käsitletakse vetorite ja sirgete teemat. Sees on kõik vajalikud valemid ja lahendusvõtted, et teha tehteid vektoritega ja lahendada praktilisi ülesandeid vektorite kasutamisega ning kõige tähtsamad sirgete valemite koostamise võtted. Kogu kursus on orienteeritud just praktiliste ülesannete lahendamisele ja oskusele tekstist leida vajalikke andmeid ja kasutada neid ülesande lahendamisel.