Nädalavaade

 • 1. nädala 1. tund: arvjada mõiste (30. märts 2021. a)

 • 1. nädala 1. tund: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (30. märts 2021. a)

 • 1. nädala 2. tund: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (1. aprill 2021. a)

 • 2. nädala 1. tund: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (6. aprill 2021. a

 • 2. nädala 1. tund: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (6. aprill 2021. a

 • 2. nädala 2. tund: kordamine (8. aprill 2021. a)

 • 3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk, funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus, funktsiooni kasvu kiirus (13. ja 15. aprill 2021. a)

  • Funktsiooni kasvu kiirus on tõesti ainult mõttega lugemiseks ja ei enamat.

 • 4. nädal: funktsiooni tuletis, funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis, funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (20. ja 22. aprill 2021. a)

 • 5. nädal: funktsiooni teine tuletis ja funktsiooni uurimine teise tuletise kaudu

  • Estreemumülesannete teema (2 esimest faili) ei ole kohustuslik.

 • 6. nädal: funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu ja funktsiooni uurimine

 • 7. nädal: õpitu kordamine

 • Midagi mõtlemapanevamat

 • Tänusõnad