Õpimapist ja kursuse hindamisest

Õpimapist ja kursuse hindamisest

Mariann Laius
Vastuste arv 0

Tere! 

Õpimapist ja kursuse hindamisest:

1. Kes valis õpimapi esitamiseks lehekülgede pildistamise, võiks need (loetavad, heledal taustal) pidid sättida Wordi dokumendiks kokku ja siis salvestada PDF-failina. Kindlasti peaksin ma seal nägema ka koduseid töid ja vigade parandusi, kui need vajalikuks osutusid. Vajalik on valemite leht. Lehekülgi peaks olema vähemalt 15 (lisaks tiitelleht), et õpimapi eest arvestust kätte saada.

Video tegemisel peaks jälgima seda, et igal leheküljel saaks ikka paar sekundit peatuda, et seal olevat infot märgata.

2. Kursust hindan „A“-ga, sest selline õppimise viis on teile uudne. Mõningaid õpilasi tuli teistest rohkem aidata, et nädala tööd tehtud saaksid ja eks saite ju ka kodus ülesandeid lahendades abi küsida. Lisaks ei teinud ma kursuse lõpus suurt arvestustööd, vaid õpimapp on põhiline, mis näitab sel kursusel tegutsemist. Eks siis sügisel näha ole, kes mida omandas ja meelde jättis.

Kellel on kõik vajalikud iganädalased tööd tehtud ja korralik õpimapp esitatud, see arvestuste nädal midagi lisaks vastama ei pea.

Jaksu viimasteks pingutusteks!

Mariann Laius