11.c kl matemaatika 6. kursus, õhtune õpe (2021. a): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädala 1. tund: arvjada mõiste (30. märts 2021. a)

1. nädala 1. tund: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (30. märts 2021. a)

1. nädala 2. tund: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (1. aprill 2021. a)

2. nädala 1. tund: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (6. aprill 2021. a

2. nädala 1. tund: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (6. aprill 2021. a

3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk, funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus, funktsiooni kasvu kiirus (13. ja 15. aprill 2021. a)

4. nädal: funktsiooni tuletis, funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis, funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (20. ja 22. aprill 2021. a)

5. nädal: funktsiooni teine tuletis ja funktsiooni uurimine teise tuletise kaudu

6. nädal: funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu ja funktsiooni uurimine

7. nädal: õpitu kordamine