Matemaatika kursusel 1a õpime tundma arvude maailma ja algebralisi avaldisi.