Nädalavaade

 • 1. nädal: varemõpitu kordamine; arvjada mõiste (1.-7. aprill 2024)

 • 1. nädal: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (1.-7 aprill 2024)

 • 1. nädal: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (1.-7. aprill 2024)

 • 2. nädal: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (8.-14. aprill 2024)

 • 2. nädal: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (8.-14. aprill 2024)

 • 3. nädal: kordamine ja kodune töö nr 1 (15.-21. aprill 2024)

 • 3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk; funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus; funktsiooni kasvu kiirus (15.-21. aprill 2024)

 • 4. nädal: funktsiooni tuletis; funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis; funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (22.-28. aprill 2024)

 • 5. nädal: kordamine (29. aprill - 5. mai 2024)

 • 6. nädal: funktsiooni kasvamine ja kahanemine; teine tuletis; funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu; funktsiooni uurimine (6.-12. mai 2024)

 • 7. nädal: kordamine ja kodune töö nr 2 (13.-19. mai 2024)

 • Kordamine arvestuseks

 • Midagi mõtlemapanevamat

 • Tänusõnad