Nädalavaade

 • 1. nädal: varemõpitu kordamine; arvjada mõiste (3.-9. aprill 2023)

 • 1. nädal: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (3.-9 aprill 2023)

 • 1. nädal: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (3.-9. aprill 2023)

 • 2. nädal: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (10.-16. aprill 2023)

 • 2. nädal: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (10.-16. aprill 2023)

 • 3. nädal: kordamine ja kodune töö nr 1 (17.-23. aprill 2023)

 • 3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk; funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus; funktsiooni kasvu kiirus (17.-23. aprill 2023)

 • 4. nädal: funktsiooni tuletis; funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis; funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (24.-30. aprill 2023)

 • 5. nädal: kordamine (1.-7. mai 2023)

 • 6. nädal: funktsiooni kasvamine ja kahanemine; teine tuletis; funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu; funktsiooni uurimine (8.-14. mai 2023)

 • 7. nädal: kordamine ja kodune töö nr 2 (15.-21. mai 2023)

 • Kordamine arvestuseks

 • Midagi mõtlemapanevamat

 • Tänusõnad