Nädalavaade

 • 1. nädal: varemõpitu kordamine; arvjada mõiste

 • 1. nädal: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (4.-10. aprill 2022)

 • 1. nädal: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (4.-10. aprill 2022)

 • 2. nädal: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (11.-17. aprill 2022)

 • 2. nädal: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (11.-17. aprill 2022)

 • 3. nädal: kordamine ja kodune töö nr 1 (18.-24. aprill 2022)

 • 3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk; funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus; funktsiooni kasvu kiirus (18.-24. aprill 2022)

 • 4. nädal: funktsiooni tuletis; funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis; funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (25. aprill - 1. mai 2022)

 • 5. nädal: kordamine (2.-8. mai 2022)

 • 6. nädal: funktsiooni kasvamine ja kahanemine; teine tuletis; funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu; funktsiooni uurimine (9.-15. mai 2022)

 • 7. nädal: kordamine ja kodune töö nr 2 16.-22. mai 2022)

 • Kordamine arvestuseks

 • Midagi mõtlemapanevamat

 • Tänusõnad