11.i klassi matemaatika 6. kursus (e-õpe) 2023/24: Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädal: varemõpitu kordamine; arvjada mõiste (1.-7. aprill 2024)

1. nädal: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (1.-7 aprill 2024)

1. nädal: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (1.-7. aprill 2024)

2. nädal: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (8.-14. aprill 2024)

2. nädal: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (8.-14. aprill 2024)

3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk; funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus; funktsiooni kasvu kiirus (15.-21. aprill 2024)

4. nädal: funktsiooni tuletis; funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis; funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (22.-28. aprill 2024)

5. nädal: kordamine (29. aprill - 5. mai 2024)

6. nädal: funktsiooni kasvamine ja kahanemine; teine tuletis; funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu; funktsiooni uurimine (6.-12. mai 2024)

Kordamine arvestuseks