11.i klassi matemaatika 6. kursus (e-õpe): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädal: varemõpitu kordamine; arvjada mõiste

1. nädal: aritmeetiline jada ja selle üldliikme valem (4.-10. aprill 2022)

1. nädal: aritmeetilise jada esimese n liikme summa (4.-10. aprill 2022)

2. nädal: geomeetriline jada ja selle üldliikme valem (11.-17. aprill 2022)

2. nädal: geomeetrilise jada esimese n liikme summa valem (11.-17. aprill 2022)

3. nädal: sirge tõus ja tõusunurk; funktsiooni graafiku puutuja ja selle tõus; funktsiooni kasvu kiirus (18.-24. aprill 2022)

4. nädal: funktsiooni tuletis; funktsioonide korrutise ja jagatise tuletis; funktsiooni graafiku puutuja võrrandi koostamine (25. aprill - 1. mai 2022)

5. nädal: kordamine (2.-8. mai 2022)

6. nädal: funktsiooni kasvamine ja kahanemine; teine tuletis; funktsiooni ekstreemumite leidmine teise tuletise kaudu; funktsiooni uurimine (9.-15. mai 2022)

Kordamine arvestuseks