Nädalavaade

 • 1. nädala 1. tund: arvu ruut ja ruutjuur (20. nov. 2023)

 • 1. nädala 2. tund: ruutfunktsioonide graafikud (22. nov. 2023)

 • 2. nädala 1. tund: graafikute joonestamine; parabooli haripunkti leidmine ja arvutamine (27. nov. 2023)

 • 2. nädala 2. tund: eksamiülesannete lahendamine (29. nov. 2023)

 • 3 nädala 1. tund: (4. dets. 2023)

 • 3. nädala 2. tund: mittetäielikud ruutvõrrandid (6. dets. 2023)

 • 4. nädal: taandatud ja taandamata ruutvõrrand; diskriminant (11. ja 13. dets. 2023)

 • 5. nädala 1. tund: ruutkolmliikme tegurdamine (18. dets. 2023)

 • 5. nädala 2. tund: tekstülesanded (20. dets. 2023)

 • 6. nädala 1. tund: kordamine (8. jaan. 2024)

 • 6. nädala 2. tund: (10. jaan. 2024)

 • 7. nädal: eksamiülesannete lahendamine (15. ja 17. jaanuar 2024)

 • 8. nädal: ARVESTUS (22. ja 24. jaan. 2024)