Oh, need erinevad jadad - 

oleks pea mul seda jagaks!

Tuletis veel lisaks ka,

et saaks funktsioone uurida.


Tuleb olla hea õppija, 

siis ka sellest üle saan!

Lõpuklass mind ootab juba,

vajan sinna pääsu luba. 

                               M. Laius