Nädalavaade

 • Kursuse tutvustus

 • Sissejuhatus

  Selle nädala alt leiate kursuse üldise kava, tegevuskava ja hindamisjuhendi. Ka on siit leitav mõistete sõnastik ja materjalide koostamiseks kasutatud allikate loetelu.

  Kursuse hindamise aluseks on punktiarvestus. Punkte annavad:

  1) tunni- ja nädalaülesanded 40p

  2) iganädalased teemakohased testid 60p


  Positiivse tulemuse saamiseks on tarvis saada 50 punkti: hinne "3"

                                                                                 75 punkti: hinne "4"

                                                                                 90 punkti: hinne "5"


  Kursuse ülesanded on tähtajalised, hilinenult esitatud töid hinnatakse madalama punktiskooriga

  Jooksev punktiarvestus lõpeb 7. nädalaga: pärast seda enam nädalaülesandeid ja lühikesi teste teha EI saa. Arvestusnädalal saab teha kursuse kokkuvõtvat testi (80p) ja üksikaineteste (80p).


  NB! Kursuse õpituba toimub kolmapäeviti kell 15.15-16.15. Kursuse õpitoas: 

  1) saab lisaseletust käsitletavate teemade kohta

  2) saab teha õpetaja juhatusel nädalaülesandeid

  3) saab abi kursusel toimetamisel

  Õpitoas osalemise soovist tuleb märku anda e-kirja teel või sisevõrgu kaudu.
 • 1. nädal. 30.01. - 02.02. Sissejuhatus 20. sajandi kunsti ja muusikasse

  Esimene nädal teeb sissejuhatuse 20. sajandi kunsti ja muusikasse ning tutvustab sajandivahetuse ja sajandialguse stiile. Sissejuhatava teema kohta eraldi testi ei tule, teema on lühidalt käsitletud esimeses testis (arhitektuur ja disain).

  Kursust sissejuhatav videoloeng

   

 • 2. nädal. 06.02. - 09.02. Arhitektuur ja disain

  Teise nädala teemaks on arhitektuur ja disain. Nädalaülesanne seotud kohaliku - Tartu arhitektuuriga.

  Sissejuhatus nädala teemadesse.

  12i tund 06.03 kell 19.20. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.

 • 3. nädal. 13.02. - 16.02. 20. sajandi olulisemad kunstistiilid.

  Sel nädalal teeme ülevaate 20. sajandi olulisematest kunstistiilidest ning tähtsamatest kunstnikest. Osadel peatume pikemalt, osad jäävad iseseisvaks avastamiseks. Tunnis tegeleme kunstistiilidega läbi praktiliste harjutuste. Nädalaülesandeks tunnis mitteosalejatele on ühe kunstniku pildiline tutvustus kollaažina. Teema lõpetuseks ja teadmiste kinnistamiseks tuleb teha test.

  Sissejuhatus 4. nädala teemadesse. 

 • 4. nädal. 20.02 - 23.02. 20. sajandi olulisemad muusikastiilid.

  Neljandal nädalal teeme ülevaate olulisematest 20. sajandi muusikastiilidest ja tähtsamatest esindajatest. Nii tunnis kui nädalaülesandena tegeleme muusika kuulamise ja analüüsimisega. Teema lõpetuseks ja teadmiste kinnistamiseks tuleb teha test.

  Sissejuhatus 3. nädala teemadesse

  12i tund 20.02. kell 19.20. Võimalus osaleda ka teams`i teel. link siin.


 • 5. nädal. 27.02. - 02.03. Populaarmuusika: džässist hip-hopini. Teemad muusikas ja kunstis kaasajal. Fotograafia. Filmimuusika.

  Viiendal nädalal käsitleme mitut teemat. Esimene teema on levimuusika teke ja areng. Tutvustatakse peamisi jazz, rock- ja popmuusika suundi. Teiseks teemaks on muusika ja kunsti arengud kaasajal. Kolmandana heidame pilgu fotograafia ja filmimuusika ajalukku.

  Nädalaülesannete valikus on samuti kaks võimalust: üks rohkem seotud kunsti, teine muusikaga. Esitada tuleb vaid üks ülesanne.

  Sissejuhatus 5. nädala teemadesse 


 • 6.-7. nädal. 06.03. - 16.03. Eesti kunst ja muusika

  Viimane teema antud kursusel on Eesti kunst ja muusika 20. sajandi algusest tänase päevani. Mahukas teema on jagatud kahe nädala peale. Ülevaade on antud perioodide kaupa, igas perioodis on valikuliselt pikemalt tutvustatud ka üht-kaht olulisemat kunstnikku või heliloojat.

  Nädalaülesannete valikus on kaks ülesannet: üks muusika- ja teine kunstikeskne. Valida tuleb üks!

  Sissejuhatus 6.ja 7. nädalasse 

  12i tund 06.03 kell 19.20. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.  • 8. nädal. 20.03 - 23.03. Arvestused

  Arvestusnädalal on võimalik teha kursuse kokkuvõtvat testi (80p) ja üksikainetesti (80p) kunstis ja muusikas.

  Testi saab teha üks kord.

  NB! Testi tegemine telefonis omal vastutusel. Mõned funktsioonid võivad toimida teisiti (või ei ole küsimus selgelt nähtav/kuuldav).

  Nädalaülesandeid arvestusnädalal enam esitada ei saa. 

  • Mida suures testi tegemiseks teadma peab.

  • Test hõlmab kursuse materjale nii kunstis kui muusikas.

   Test annab kokku 80p.

   NB! Testi tegemine telefonis omal vastutusel. Mõned funktsioonid võivad toimida teisiti (või ei ole küsimus selgelt nähtav/kuuldav).

  • Kokkuvõttev test ainult muusikakursuse tegijale.

   Test on avatud 19.03 - 23.03

   Testi saab teha üks kord (aeg kaks tundi), ebaõnnestumise korral on võimalik testi uuesti teha järgmisel arvestusnädalal või kokkuleppel.

   NB! Testi tegemine telefonis omal vastutusel. Mõned funktsioonid võivad toimida teisiti (või ei ole küsimus selgelt nähtav/kuuldav).

  • Kokkuvõttev test ainult kunstikursuse tegijatele.

   NB! Testi tegemine telefonis omal vastutusel. Mõned funktsioonid võivad toimida teisiti (või ei ole küsimus selgelt nähtav/kuuldav).