Kultuuriloo III kursuse konspektide koostamiseks kasutatud allikate loend (loend täieneb jooksvalt)

 

Raamatud

Garsnek, I. Õhtumaade muusikaajalugu III. 20. sajand. Avita 2016

Kaarlep, A. Eesti muusikalugu. Kunstmuusika. Talmar ja Põhi 2007

Ojakäär, V. Popmuusikast . 1978

I. Garšnek, K. Lüll-Raudsepp, J. Sang, S. Nestor. Muusikaajloo õpik Gümnaasiumile III osa. Avita 2016

J. Kangilaski. Kunstikultuuri ajalugu 12. klassile. Postimpressionismist uue meediani. Kunst 2010

N. Lynton. Moodsa kunsti lugu.  Avita 2001

K. Paulus. Eesti reklaami ja disaini 100 aastat. Post Factum 2018


Internetiallikad

Eesti Muusika Infokeskus. Eesti muusikaajalugu: lühiülevaade (2018) link

Lillo, A-M. Muusikaajaloo kodulehekülg (2016) link

Wikipedia. John Cage (2018) link

Wikipedia. Kaija Saariaho (2018) link

Wikipedia. John Tavener (2018) link

Wikipedia. Contemporary Classical music (2018) link

Wikipedia. Film Score (2018) link

Wikipedia. Erkki-Sven Tüür (2018) link

Abiline, S. Kunst ja visuaalkultuur 20.-21. sajandil. Avatud veebikursus (2018) link

Disainikeskuse kodulehekülg (2018) link

Kaasagse Kunsti Keskus. Kunstnikud (2018) link

Kaasagse Kunsti Keskus. Lingikogu (2018) link

Kärk, L. Eesti filmi ajalugu. Eesti Filmi Instituut, (2016) link

Köster, A. Kogumik Seoseid loov kunstiharidus, Sally stuudio (2013) link

Liivrand, S. Tänavakunsti kujunemislugu. Magistritöö, Tartu (2016) õppematerjal

Metsas. ee. Kultuuri ja looduse risttee. Artiklid kunstist (2016) link

Randmann-Mihkla, T. Kunstiabi.(2018) link

Wikipedia. Arhitecture. (2018) link

Wikipedia. Eesti kunst. (2018) link

Wikipedia. Fotograafia ajalugu. (2018) link

Wikipedia. Fotography. (2018) link

Wikipedia. History of Film. (2018) link


Suulised allikad

Sumera, K. A. Intervjuu kaasaegse Eesti muusika teemadel. (2016)


Viimati muudetud: neljapäev, 23. jaanuar 2020, 17.31 PM