Nädalavaade

 • Tere tulemast Kultuurilugu II kursusele.

  Vaata ka kursuse tutvustust järgnevast videost. 

 • 1. nädal. 04.-08.09. Kursuse sissejuhatus

  Kultuuriloo kursus ühendab endas kaks ainet: kunsti ja muusika. II kursusel käsitletakse ajavahemikku 15.-19. sajand peamiselt Euroopas toimuvat. Peamised käsitletavad stiilid on renessanss, barokk, klassitsism ja romantism. 


  Kursuse hindamise aluseks on punktiarvestus (0-100p). Punkte annavad:

  1) iganädalased tunni- või kodused ülesanded, sh õppekäigud 40p

  2) õppetestid 60p/80p (iganädalased lühikesed testid või suur kokkuvõttev test arvestusnädalal)

  Hinde "3" annavad 50-74p

  Hinde "4" annab 75-89p

  Hinde "5" annab 90-100p

  Jooksvad ülesanded on tähtaegsed, väga hilinenult esitatud töid hinnatakse madalama punktiskooriga. Arvestusnädalal enam jooksvaid ülesandeid esitada EI SAA! Ka lühikesed testid on tähtaegsed ja neid saab teha ainult 8. nädala lõpuni.

  NB! Üksikaine tegijad esitavad ainult kas kunsti või muusikaga seotud nädalaülesanded ja teevad suure arvestustöö kas ainult kunstis või muusikas kursuse lõpus.

  NB! Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või maha kirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”. Aineõpetajal on õigus esitatud töö küsida täiendavat selgitust või täpsustavaid küsimusi. • 2. nädal. 11.09-15.09. Lühiülevaade stiilidest.

  Esimese teemana vaatame üle kõik kursusel käsitlemisele tulevad stiilid ja nende üldised tunnused. 

  Teema juhatab sisse videoloeng

  11i esimene kontakttund toimub 11.09 kell 16.30. Võimalus osaleda ka Teams`i teel. Link tunni juurde siin.

  11b kontaktund 13.09 toimub kell 12.15!
 • 3. nädal. 18.09- 22.09. Renessanss. Pildi kirjeldamine.

  3. nädala teema on renessanss. Nädala ülesanne: pildikirjeldus on ühine ülesanne bioloogia, geograafia, eesti keele ja võõrkeeltega.
  Teema juhatab sisse loeng

  Pildi kirjeldamist selgitab järgmine video.
 • 4 nädal. Arhitektuur 15-19. sajand.

  See nädal

  Neljanda nädala teema on arhitektuur 15.-19. sajand.

  Arhitektuur kokkuvõtvalt.

  11i konsultatsioon E 25.09 kell 16.30, võimalus osaleda ka teams`i teel:  link


 • 5. nädal. Barokk. Teatrimuusika ja kontsertmuusika.

  Viienda nädala teema on barokk - kunstis ja muusikas. Nädalaülesanne on seekord muusikaga seotud.
  Teema juhatab taas sisse lühike videoloeng.