Kunst

Õpikud/ Raamatud

1. J. Kangilaski. Kunstikultuuri ajalugu. Renessanssist impressionismini. Tallinn 2004 

2. E. H.Gombrich. Kunsti lugu. Avita 1997 

3. U. Eco. Ilu ajalugu. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2006

4. H. Treier, S.Abiline. Kunstiajalugu Gümnaasiumile I osa. Maurus 2017

Internetiallikad

Eesti mõisaarhitektuur www.mois.ee

Anneli Porri. Seoseid loov kunstiteose analüüs. 

https://seoseidloovkunstiharidus.files.wordpress.com/2012/10/seoseid_loov.pdf

ERMi koduleht http://www.erm.ee/et/muuseum/oma-maja/lugu

Kristel Sepp. Värvi ajalugu.

https://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/varvusopetus/vrvi_ajalugu.html


Muusika


Raamatud/ õpikud

T. Siitan. Õhtumaade muusikalugu. Avita 2001 

A. Sepp, T. Siitan. Muusikaõpetuse õpik Gümnaasiumile I osa. Avita 2009

I. Garšnek, T. Särg, A. Sepp. Muusikaõpetuse õpik Gümnaasiumile II osa. Avita 2012


InternetiallikadViimati muudetud: neljapäev, 3. september 2020, 11.44 AM