Kursuse/teemade ülevaade • Kirjanduse 4. kursusel käsitleme eesti kirjandust 20. sajandi keskpaigast kuni 1970. aastateni nii Eestis kui ka paguluses. Lisaks tutvume 20. sajandi maailmakirjanduse modernismi põhiesindajatega. 

  Kirjanduse 4. kursusel käsitleme järgmisi teoseid:

  1. A. Viirlaiu romaan  „Ristideta hauad“ I osa (5 punkti)

  2. J. Smuuli näidend „Polkovniku lesk“ (3 punkti)

  3. J. D. Salingeri romaan  „Kuristik rukkis“ (5 punkti)

  4. K. Hamsuni romaan  „Victoria“ (4 punkti)

  5. M.Traadi romaan „Inger“ (4 punkti)


  NB! Loetud teoseid saab vastata koolis kohapeal!

   Kirjanduse konsultatsiooni link

  Teamsis osaledes peavad nii kaamera kui ka mikrofon olema sisse lülitatud.

  Kursuse hindamine

  Vahearvestusi hinnatakse viie punkti süsteemis punktidega 1-5. 

  Ainekursuse kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:

  hinne "5" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 31-34 punkti;

  hinne "4" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 26-30 punkti;

  hinne "3" - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 17-25 punkti.

  1. vahearvestus - eesti kirjandus teisest maailmasõjast 1970. aastateni nii Eestis kui ka paguluses. (kuni 5 punkti)

  2. vahearvestus - lugemisülesanne (kuni 5 punkti)   NB! Lugemisülesanne on kohustuslik ülesanne!

  Ettekanne ühest 20. sajandi olulisest kirjanikust (kuni 3 punkti)

   Punktid loetud teoste eest kujunevad perioodi jooksul (kuni 21 punkti).

  Läbi tuleb lugeda vähemalt 3 teost.

  Kes esitavad 1.-3. nädala ülesanded õigel ajal, saavad nendega 1. vahearvestuse arvestatud.

  Kes ei saa nädalaülesandeid õigel ajal esitada, õpivad küsimuste põhjal 1. vahearvestuseks ning tuleb seda vastama arvestuste nädalal. Vahearvestuse ajal võib kasutada käsitsi kirjutatud spikrit suurusega 7x10 cm.

 • Eesti kirjandus 1940–1955: sõda ja stalinism.

 • Eesti kirjandus paguluses.

  Pagulasluule põhiesindajad. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed (A. Viirlaid, G. Helbemäe, A. Kivikas, K. Ristikivi).

  Eesti kirjandus paguluses

  12.02.2022 - romaani „Ristideta hauad“ analüüs

  • 1. kohustuslik nädalaülesanne - konspekteerite käsitsi sõjaaegse ja -järgse kirjanduse kohta kas vihikusse või töölehele. Konspekt võtke kaasa 12. veebruari konsultatsiooni.

   Kes konsultatsiooni tulla ei saa, saadab konspekti hiljemalt 12. veebruariks minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee.

   Konspekteerige E. Annuse jt kirjandusõpiku "Uuem eesti kirjandus" järgi. Kooli raamatukogu on esmaspäeviti avatud kuni 18.00, nii et võtke kindlasti õpik.

 • Eesti kirjandus 1960.–1970. aastatel.

  Luule põhiesindajad. 

  https://60ndadeestikirjanduses.weebly.com/index.html

  arvestuste nädalal - vahearvestus (eesti kirjandus 1940.-1970. aastatel, eesti kirjandus paguluses) 

  Kes esitab kohustuslikud nädalaülesanded õigel ajal, ei pea vahearvestust tegema.

  1. konspekt (sõjaaegne ja -järgne eesti kirjandus) tuleb esitada 12. veebruaril.

  2. konspekt (sula- ja seisakuaja luule tööleht) tuleb esitada 26. veebruaril.

  3. konspekt (sula- ja seisakuaja proosakirjandus)  tuleb esitada 26. veebruaril.

  Küsimused on koostatud kirjandusõpiku "Uuem eesti kirjandus" põhjal.  1. Eesti kirjandus 1940-1955 (üldpilt, põhiteemad, -žanrid, -esindajad, sotsialistlik realism)

  1. Paguluse ajaloo etappide lühiiseloomustus.

  2. Pagulasluule sisu ja vorm, teemad, pagulasluuletajate kolm põlvkonda (põhiesindajad, mis neid iseloomustab)

  3. Pagulasproosa põhiautorid, teemad, žanrid, muutumine 1950. aastatel.

  4. Ühiskondlikud ja kultuurilised muutused sulaajal ja seisakuajal.

  5. Luule üldpilt sulaajal ja seisakuajal lk 94-96 (kassetipõlvkond, närvitrüklased lk 93).

  6. Luule põhiesindajate loomingu lühiiseloomustus (A. Alliksaar, P-E. Rummo, J. Kaplinski, H. Runnel, J. Viiding, D. Kareva). 

  7. Proosa ja draama üldpilt sula- ja seisakuajal, põhiesindajate loomingu lühiiseloomustus.  Vahearvestuse ajal võib kasutada käsitsi kirjutatud spikrit suurusega 7x10 cm.

 • Eesti kirjandus 1960.–1970. aastatel.

  1960.–1970. aastate proosa (M. Unt ja A. Valton).

  1960.–1970. aastate draama.

  https://www.slideshare.net/kristinr/eesti-kirjanduselu-1970-ja-80

  26.02.2022 - Juhan Smuuli "Polkovniku lesk" 


  Näidendit "Polkovniku lesk" on võimalik vaadata Jupiteris.

  Lugemise asemel võib kuulata ka kuuldemängu: http://arhiiv.err.ee/vaata/kuuldemang-kuuldemang-polkovniku-lesk
  • 3. nädalaülesanne: sula- ja seisakuaja proosakirjanduse käsitsi konspekteeritud töölehed võtate samuti kaasa 26. veebruari konsultatsiooni.
   Kes ei saa konsultatsiooni tulla, saadab konspektid hiljemalt 26. veebruariks minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee. 
 • 20. saj. maailmakirjandus.

  Modernismi iseloomustus ja põhiesindajad.

  Iseseisva töö tutvustus:

  Koostate PowerPointi ettekande ühest 20. sajandi olulisest kirjanikust ja tutvustate seda klassikaaslastele 11. märtsi konsultatsioonis.

  Ettekandes peab olema

  1) lühidalt kirjaniku elust;

  2) loomingu iseloomustus (põhiteemad, loomingu etapid jm);

  3) olulisemad teosed;

  4) selgitus, milles seisneb kirjaniku loomingu olulisus maailmakirjanduses ja/või kultuuriloos;

  5) kasutatud allikad (Kui kasutate Vikipeediat, siis lisaks sellele tuleb kasutada veel vähemalt 2 allikat).

  Modernistlik proosa (F. Kafka, M. Bulgakov).

  „Kadunud põlvkond“ kirjanduses (E. Hemingway, E. M. Remarque)

  Veel olulisi kirjanikke: Hermann Hesse, F. Scott Fitzgerald, Mihhail Bulgakov, Kurt Vonnegut, Jack Kerouac, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, J. D. Salinger, George Orwell, S. Beckett

  Pange siia tabelisse kirja, kelle kohta ettekande teete.

  11.03.2022 - J. D. Salinger „Kuristik rukkis“ 

  Vahearvestus- ettekanne ühest 20. sajandi olulisest kirjanikust (paaristöö) - 11.03.2022

  Euroopa 20. saj kirjanduse seoseid eesti kirjanduslooga.


 • Romaaniliigid.

  Armastusromaan: K. Hamsuni „Victoria“ ja M.Traat „Inger“, võrdlev analüüs - arvestuste nädal

  http://luikjatraat.synter.ee/Index.html

  Knut Hamsuni elust ja loomingust https://www.slideshare.net/ruthreilepuusaagmaal/knut-hamsun-32797236 • Lugemisülesanne

  Vastake lugemisülesandes kolmele küsimusele.

  Lugege läbi soovitused lugemisülesande lahendamisel.

  Lugemisülesannet tehes pidage silmas, et:

  1) vastaksite ainult teksti põhjal;

  2) vastus oleks 50-100 sõna;

  3) vastus oleks täislausetega seotud tekst;

  4) uus mõte algaks taandrealt.


  Tehke ainult I osa (küsimustele vastamine) Kirjutamisülesannet pole vaja teha! 

  Küsimuste vastused kirjutate käsitsi. Vastused saadate minu meilile hiljemalt 14. märtsiks.

 • Eksistentsialism.

  Eksistentsialismist ja selle kujunemisest räägivad raadiosaates "Filosoofia ja kultuuur" (eetris 26.07.1991) Toomas Paul, Ene Grauberg ja Priit Kelder. https://arhiiv.err.ee/vaata/filosoofia-ja-kultuur-filosoofia-ja-kultuur-eksistentsialism

  A. Camus `“Võõras“.

  A. Camus´elust ja loomingust http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=279&table=Persons