Kirjandus ja film

Õpik: E. Annus jt. Uuem eesti kirjandus. Koolibri, 2006.

Teosed:

1. Jaan Krossi "Keisri hull" või "Wikmani poisid"                                                     

2. M. Heinsaare, I. Hargla jt 4 novelli 

1)Indrek Hargla novell "Apteeker Melchior ja katustel tantsija".

2) Kätlin Kaldmaa "Lugu Einhver Ekkineinsdottiri häälest" 

3) Mehis Heinsaar "Kohtumine Taageperas"

http://heinsaar.weebly.com/kohtumine-taageperas.html

 

3. A. Kivirähki "Rehepapp" või "Mees, kes teadis ussisõnu"

 

4. S. Oksaneni "Puhastus" (või Viivi Luige "Seitsmes rahukevad")

 

5. Vabalt valitud tänapäevane romaan


 


Õpikud:

E.Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Koolibri, 2006. 

A. Nahkur. „Realismist postmodernismini“. Koolibri, 2007. 


                  

Teosed:

1. A. Viirlaiu romaan  „Ristideta hauad“ I osa

2. J. Smuuli näidend „Polkovniku lesk“

3. J. D. Salingeri romaan  „Kuristik rukkis“

4. K. Hamsuni romaan  „Victoria“

5. M.Traadi romaan „Inger“Põhiõpikud: L. Epner, K. Metste, S. Olesk. Vanem eesti kirjandus. Koolibri, 2005.

         E.Annus, L. Epner, E. Süvalepp.20.sajandi I poole eesti kirjandus. Koolibri, 2006.

                   E.Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Koolibri, 2006.

Lisamaterjal:  L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Koolibri

                       K. Muru. Noor-Eestist arbujateni. Koolibri

                       http://kirjanduslugu.edu.ee/

                       http://www.estonica.org/et/Kultuur/Kirjandus/

Kursusel käsitletavad teosed:

1. E. Vilde "Pisuhänd"

2. Fr.Tuglase 3 novelli ("Popi ja Huhuu", "Inimese vari", "Suveöö armastus") ja P. Vallaku 3 novelli ("Maanaine", "Laip metsas" ja üks novell omal valikul)

3. A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" V osa

4. A.H. Tammsaare romaan "Kõrboja peremees" või " Põrgupõhja uus Vanapagan"

5. A. Gailiti romaan "Toomas Nipernaadi" või "Ekke Moor"Põhiõpikud:   Anne Nahkur. Kirjandus barokist romantismini. Koolibri 2005.

                      Anne Nahkur. Kirjandus realismist postmodernismini. Koolibri 2007.

                       Luule Epner jt. Vanem eesti kirjandus. Koolibri 2005.

Kursusel käsitletavad teosed:

Prosper Merimee´"Carmen"

H. de Balzaci "Isa Goriot"

A. Tšehhovi 3 novelli (üks on kindlasti "Palat number 6)

E. Raua "Kalevipoja" ümberjutustus

L. Koidula "Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola"

Põhiõpikud: Anne Nahkur. Kirjandus antiigist renessansini. Koolibri 2005

                    Anne Nahkur. Kirjandus barokist romantismini. Koolibri 2005

Lisalugemist: I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Avita 2007.

                       I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Avita. 2004

                    

Kursusel käsitletavad teosed:

Sophoklese "Kuningas Oidipus"

Boccaccio "Dekameron" (3 novelli)

Shakespeare´i "Hamlet"

Moliere´i 1 näidend