Kursuse/teemade ülevaade


 • Kirjanduse esimesel kursusel tutvume antiikkirjandusega, põhjalikumalt käsitleme üht tänapäevani tuntumat antiikaja tragöödiat - Sophoklese "Kuningas Oidipust". Seejärel räägime Piiblist kui kirjanduse alustekstist. Keskaja kirjandusest tutvume põhjalikumalt kangelaseepostega. Ülevaate saame veel renessansi, baroki ja klassitsismi ning valgustusajastust. 

  Kursusel käsitletavad teosed:

  Sophoklese "Kuningas Oidipus" 

  Boccaccio "Dekameron" (3 novelli) 

  Shakespeare´i "Hamlet" 

  Moliere´i üks näidend - arvestuste nädalal

   

  24. jaanuari link

  NB! Kontrollige enne konsultatsiooni, et mikrofon ja kaamera töötaksid. • Kirjanduse olemus ja roll. Ilukirjandus kui sõnakunst. Vanim kirjandus

  Kirjanduse loetelu:

  Kirjandus I

  1. Sophokles „Kuningas Oidipus"
  2. Boccaccio „Dekameron" (3 novelli)
  3. W. Shakespeare „Hamlet"
  4. Moliere`i üks näidend

   1.nädala (14.-20.11) ülesanne on käia linnaraamatukogus ja laenutada endale kirjanduse 1. kursuse teosed.  Koolile on kõige lähemal Tamme raamatukogu (telemasti kõrval). 

  Soovitan teha lugemise ajal märkmeid (näiteks kirjanduse vihikusse), sest vastamisel võite kasutada nii teost kui ka käsitsi kirjutatud märkmeid. Proovige lugemiseks leida aega iga päev kas või pool tundi!


  Kes saab kooli tulla, siis laenutage kindlasti kooliraamatukogust ka Anne Nahkuri kirjandusõpikud "Antiigist renessansini" ja "Barokist romantismini". Ütelge palun raamatukoguhoidjale, et olete 10. i klassi õpilane, siis saate mõlemad õpikud laenutada. 
 • Antiikkirjandus

  Eeposed. Antiiklüürika. Sõnakunstiteose sisu ja vormi võtted. Antiikteater. 

  2. nädala (21.-27.11) ülesanne konspekteerige ja õppige antiikkirjandust kordamisküsimuste põhjal. Loomulikult jätkake teoste (mõtestatud) lugemist.

  Sophoklese ”Kuningas Oidipus”. Teose analüüs. -28.11.2022

  Antiikkirjanduse vahearvestus - 28.11.2022

  Vahearvestuse kordamisküsimused on antiikkirjanduse kaustas. Panin samasse kausta ka slaidid, millelt leiab suure osa vastustest. Veel parem on õppida Anne Nahkuri kirjandusõpikust "Kirjandust antiigist renessansini", mida saate meie kooli raamatukogust laenutada alates 1. oktoobrist. 

  Anne Nahkuri õpiku algusleheküljed on olemas Koolibri kirjastuse kodulehel 

  Vahearvestusel võib kasutada enda käsitsi kirjutatud konspekti ning antiigileksikoni. Ka antiigileksikoni tuleb selgitused kirjutada käsitsi.

  Väga põhjalikud selgitused on 1983. a ilmunud "Antiigileksikonis" (I ja II osa).


   Sophoklese tragöödiat "Kuningas Oidipus" võite lugemiskontrolli ajal kasutada. Samuti võite kasutada käsitsi kirjutatud märkmeid teose kohta.

 • Piibel kui kirjanduse alustekst

 • Keskaegne kirjandus. Eeposed

  Lisalugemist keskaja kohta: Umberto Eco "Unistades keskajast", Vikerkaar 1998, nr 4-5, lk 135-144

  http://www.digar.ee/arhiiv/et/download/142577

 • Renessanss.

  Renessansi üldiseloomustus ja põhiesindajad . 

  3. ja 4. nädala (29.11-12.12) ülesanne: konspekteerige ja õppige  kordamisküsimuste põhjal keskaja ning renessansiaja kirjandust. Lugege G. Boccaccio teosest "Dekameron" läbi 3 novelli. Väga soovitan lugeda ka sissejuhatavat peatükki. 

  Boccaccio novellid ("Dekameron”) -  12.12.2022

  Vahearvestus - keskaja ja renessansi põhijooned.  12.12.2022


  5. ja 6. nädala (12.12-22.12) ülesanne: lugege läbi W. Shakespeare´i tragöödia "Hamlet".

  Shakespeare´i looming. 

  "Hamlet”. Teose probleemistik. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus. Tegelase analüüs. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga  -  09.01.2023

 • Barokk ja klassitsism

  Moliere´i looming. Üks Moliere`i näidend. Teose kompositsioon ja probleemistik - arvestuste nädalal

  7. nädala (09.-15.01) arvestuslik ülesanne - kirjutate käsitsi umbes 200-sõnalise probleemipõhise arutluse "Hamleti" põhjal.  Arutluse saadate (pildina või skaneerituna) minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 15.01.2023

  Valige üks kirjutamisülesanne ja kirjutage selle põhjal lühiarutlus.

  1. Analüüsi, milline valitseja oleks Hamlet: kellel oleks tema valitsetud riigis hea elada; kellel oleks riigis probleeme ja millised need oleks; kas tänapäeval vastaks Hamleti-taoline riigijuht rahva ootustele. Põhjenda oma seisukohti.

  2. Analüüsi Hamleti iseloomu: kellega ja miks oleks sellisel inimesel kerge läbi saada; milliste inimeste jaoks põhjustaks Hamleti-taolised probleeme; millisel ametikohal võiks Hamleti iseloomuga inimene tänapäeval töötada. Põhjenda oma seisukohti.

  3. Analüüsi, milline abikaasa oleks Hamlet: kas Ophelia oleks olnud temaga õnnelik; missugune abielu oleks olnud Hamleti jaoks õnnelik; kas Hamlet oleks tänapäeval unistuste mees. Põhjenda oma seisukohti.


  Kes "Hamleti" põhjal ei soovi kirjutada, valib ühe teema siit loetelust ja kirjutab vähemalt 250-sõnalise kirjandi.

  1. Mida on andnud mulle raamatute lugemine?

  2. Lugemise tähtsus meie elus

  3. Saatus on meie endi teha?

  Kui valite 1. või 2. teema, siis võite mõtete kogumiseks lugeda teksti "Kuidas lugemine su elu paremaks teeb".

  Samuti soovitan lugeda soovitusi kirjandi kirjutamiseks.

  Kuidas kirjutada kirjandit?

  Valige kirjandi teema ja kirjutage kindlasti ka mustand. Mustandit kirjutades ärge mõelge reeglitele, vaid lihtsalt kirjutage. Alles siis kui olete mustandi hoolega läbi lugenud ja vajadusel täiendanud, parandanud, kirjutage puhtand.

  Panen näiteks ühe kirjandi, mis on kirjutatud 2015. aasta eesti keele riigieksamil.  Võite juba raamatukogust võtta ja hakata lugema järgmise kirjanduskursuse teoseid.

  Prosper Merimee "Carmen" 

  Honore de Balzac "Isa Goriot"     

  Anton Tšehhovi 3 novelli  (kindlasti "Palat nr 6")    

  Eno Raua "Kalevipoja" ümberjutustus 

  L. Koidula "Säärane mulk

 • Valgustuskirjandus

  Näiteid Voltaire´i ja Rousseau´teostest. Goethe looming. 

  Goethe „Faust” I, katkeid II osast.