Kursuse/teemade ülevaade


 • Kirjanduse esimesel kursusel tutvume antiikkirjandusega, põhjalikumalt käsitleme üht tänapäevani tuntumat antiikaja tragöödiat - Sophoklese "Kuningas Oidipust". Seejärel räägime Piiblist kui kirjanduse alustekstist. Keskaja kirjandusest tutvume põhjalikumalt kangelaseepostega. Ülevaate saame veel valgustusajastust ning Goethe loomingust. 

  Vahearvestusi hinnatakse viie punkti süsteemis punktidega 1-5. 

  Ainekursuse kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt: 

  hinne 5 - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 22-25 punkti; 

  hinne 4 - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 18-21 punkti; 

  hinne 3 - õpilane on vahearvestuste ja teoste vastamise eest kokku saanud 13-17 punkti. 

  1. vahearvestus -  antiikirjandus ja -leksikon, piibel, keskaja kirjandus, Faehlmanni ja Kreutzwaldi tegevus ja looming;

  2. vahearvestus - probleemipõhine loovtöö (lühiarutlus);

  3. vahearvestus - Dante "Jumalik komöödia", renessanss, valgustusaeg ja Goethe looming.

  Viimase, 4.  vahearvestuse punktid loetud teoste eest kujunevad perioodi jooksul vastavalt teoste lugemise eest saadud A (arvestatud) hulgale: 6 kuni 10 punkti - läbi tuleb lugeda vähemalt 3 teost (novellid ja muistendid lähevad arvesse ühe teosena).

  Kes esitavad nädalaülesanded õigel ajal, saavad nendega 1. ja 3. vahearvestuse arvestatud.

  Kes ei saa nädalaülesandeid õigel ajal esitada, õppivad küsimuste põhjal 1. ja 3. vahearvestuseks ning tulevad neid vastama arvestuste nädalal.


  Kursusel käsitletavad teosed:

  Sophoklese "Kuningas Oidipus"  - 27. november

  Fr. R. Faehlmanni "Müütilised muistendid" - 11. detsember

  Eno Raua "Kalevipoja" ümberjutustus - 11. detsember

  Boccaccio "Dekameron" (3 novelli) - 8. jaanuar

  J. W. Goethe "Faust" I osa - arvestuste nädal

  Võite lugeda ka "Fausti" ümberjutustust  Kirjanduse konsultatsiooni link

  Kes osaleb Teamsis, lülitab sisse nii kaamera kui ka mikrofoni. • Kirjanduse olemus ja roll. Ilukirjandus kui sõnakunst. Vanim kirjandus

   1.nädala (13.-20.11) ülesanne on käia linnaraamatukogus ja laenutada endale kirjanduse 1. kursuse teosed.  Koolile on kõige lähemal Tamme raamatukogu (telemasti kõrval). 

  Soovitan teha lugemise ajal märkmeid (näiteks kirjanduse vihikusse), sest vastamisel võite kasutada nii teost kui ka käsitsi kirjutatud märkmeid. Proovige lugemiseks leida aega iga päev kas või pool tundi!


  Kes saab kooli tulla, siis laenutage kindlasti kooliraamatukogust ka Anne Nahkuri kirjandusõpikud "Antiigist renessansini", "Barokist romantismini" ja Luule Epneri jt õpiku "Vanem eesti kirjandus". Ütelge palun raamatukoguhoidjale, et olete 10. i klassi õpilane, siis saate kõik õpikud laenutada. 
 • Antiikkirjandus

  Eeposed. Sõnakunstiteose sisu ja vormi võtted. Antiikteater. 

  2. nädala (20.-26.11) ülesanne: konspekteerige küsimuste põhjal vihikusse ja võtke konspekt kaasa 27. novembri konsultatsiooni. Kes ei saa koolis konsultatsioonis osaleda, saadab konspektist pildi minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 27. novembri õhtuks. 

  Kuna konspekt on osa vahearvestusest, siis tuleb vastata täislausetega ja nii, et vastusest saaks aru, mida on küsitud. Konspekt tuleb vormistada korrektselt!

  Samuti kirjutage, mida tähendavad väljendid väikses antiigileksikonis. Vastused tuleb kirjutada käsitsi!

  Väljendeid kreeka mütoloogiast

  Anne Nahkuri kirjandusõpik "Antiigist renessansini", leheküljed 9-19

  1. Mida nimetatakse antiikkirjanduseks?
  2. Miks on antiikkirjandus oluline? Nimetage vähemalt 3 põhjust.
  3. Mis on antiikreeka kirjanduse aluseks?
  4. Kes on 12 tähtsamat vanakreeka jumalat (nimed, mille või kelle jumalad nad olid)?
  5. Mis on eepos?
  6. Keda peetakse kreeka vanade eeposte loojaks?
  7. Mis on eepostel "Ilias" ja "Odüsseia" sarnast?
  8. Mille poolest eeposed "Ilias" ja "Odüsseia" sisuliselt erinevad?


  Anne Nahkuri kirjandusõpik "Antiigist renessansini", leheküljed 27-39

  1. Mis iseloomustab Atika ajajärku? NImetage vähemalt 3 iseloomulikku tunnust.

  2. Mllega on seotud teatri sünd Kreekas?

  3. Kust pärinesid näidendite süžeed?

  4. Poeet Thespise tähtsus teatri kujunemises.

  5. Kuidas on nime saanud tragöödia? Mis iseloomustab vanakreeka tragöödiat?

  6. Kirjelda lühidalt suuri dionüüsiaid.

  7. Antiikteatri 3 põhiosa.

  8. Mida kandsid näitlejad seljas, jalas ja näo ees?

  9. Iseloomusta lühidalt kolme tähtsama tragöödiakirjaniku loomingut, nimeta vähemalt üks oluline teos.

   Panin antiikkirjanduse kausta slaidid, millelt leiab suure osa vastustest. Veel parem on õppida Anne Nahkuri kirjandusõpikust "Kirjandust antiigist renessansini", mida saate laenutada meie kooli raamatukogust. 

  Anne Nahkuri õpiku algusleheküljed on olemas Koolibri kirjastuse kodulehel 


  Sophoklese ”Kuningas Oidipus”. Teose analüüs. -27.11.2022

   Sophoklese tragöödiat "Kuningas Oidipus" võite vastamise ajal kasutada. Samuti võite kasutada käsitsi kirjutatud märkmeid teose kohta.

 • Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja kirjandus. Eeposed

  3. nädala (27.11-03.12) ülesanne: konspekteerige küsimuste põhjal vihikusse ja võtke konspekt kaasa 11. detsembri konsultatsiooni. Kes koolimajja ei tule, saadab konspektist pildi minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 11. detsembri õhtuks.

  Küsimused Piibli kohta:

  1. Mis on Piibel?
  2. Mis ajavahemikus on kirja pandud?
  3. Mis keeltes on kirja pandud?
  4. Millisteks osadeks jagunevad Vana ja Uus Testament?
  5. Nimetage põhiteemasid.
  6. Milliseid tekste leidub nii Vanas kui ka Uues Testamendis?
  7. Miks on Piibel kultuurilooliselt oluline?

  Keskaja kirjandus ja eeposed

  1. Mis iseloomustab keskaegset kultuuri?

  2. Nimetage uusi kirjandusžanre, mis tekkisid keskajal.

  3. Mis iseloomustab rüütlikirjandust ja linnakirjandust?

  4. Keskaegsed eeposed („Vanem Edda“, „Beowulf“, „Rolandi laul“, „Laul minu Cidist“, „Nibelungide laul“, „Lugu Igori sõjaretkest“ – millal on kirja pandud, mis rahva eepos, põhitegelased, põhiteemad ja/või -probleemid).


  Lisalugemist:

  http://piibel.net/

  Umberto Eco "Unistades keskajast", Vikerkaar 1998, nr 4-5, lk 135-144

 • Fr. R. Faehlmanni ja Fr. R. Kreutzwaldi tegevus ja looming

  Fr. R. Faehlmanni ja Fr. R. Kreutzwaldi tegevus. Müüdid, muinasjutud ja muistendid

  4. nädala (04.-10.12) ülesanne: kirjutage käsitsi konspekt järgmiste küsimuste põhjal. Kes tuleb 11. detsembri konsultatsiooni, võtab kooli konspekti kaasa. Kes ei saa 11. detsembril kooli tulla, saadab konspekti kas skannituna või piltidena 11. detsembri õhtuks.


  11. detsembri konsultatsioonis käsitleme nii Fr. R. Faehlmanni "Müütilisi muistendeid" kui ka Eno Raua "Kalevipoja" ümberjutustust.


  Friedrich Robert Faehlmann

  1. Miks nimetatakse eesti kirjandusloos Faehlmanni suureks algatajaks ( 3 põhjendust)?
  2. Millal loodi Õpetatud Eesti Selts? Miks oli Õpetatud Eesti Selts oluline?
  3. Mis on iseloomulik Faehlmanni luuletustele ja juttudele? Nimetage vähemalt 3 Faehlmanni luuletust ja/või juttu.
  4. Mis on muistend ja mis kunstmuistend?
  5. Nimetage vähemalt 3 Faehlmanni müütilist muistendit.

  Friedrich Reinhold Kreutzwald

  1. Kirjutage vähemalt 3 olulist ja/või huvitavat fakti Fr. R. Kreutzwaldi eluloo kohta.
  2. Mis iseloomustas Kreutzwaldi populaarteaduslikku almanahhi "Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on"?
  3. Iseloomustage Kreutzwaldi jutuloomingut, nimetage 3 olulist teost. Kirjutage, miks need olulised on. 
  4. Eepose "Kalevipoeg" põhisündmused (vähemalt 10).
  5. Kuidas Kalevipoega eeposes kujutletakse (vähemalt 4 iseloomulikku joont)?


 • Arutlev kirjand

  5. nädala (11.-17.12) ülesanne: valige üks teema siit loetelust ja kirjutage vähemalt 250-sõnalise kirjandi. 

  1. Mida on andnud mulle raamatute lugemine?

  2. Lugemise tähtsus meie elus

  3. Saatus on meie endi teha?

  Kui valite 1. või 2. teema, siis võite mõtete kogumiseks lugeda teksti "Kuidas lugemine su elu paremaks teeb".

  Samuti soovitan lugeda soovitusi kirjandi kirjutamiseks.

  Kuidas kirjutada kirjandit?

  Valige kirjandi teema ja kirjutage kindlasti ka mustand. Mustandit kirjutades ärge mõelge reeglitele, vaid lihtsalt kirjutage. Alles siis kui olete mustandi hoolega läbi lugenud ja vajadusel täiendanud, parandanud, kirjutage puhtand.

  NB! Kirjand tuleb kirjutada käsitsi!

  Panen näiteks ühe kirjandi, mis on kirjutatud 2015. aasta eesti keele riigieksamil.

  Kes saab minna 20. detsembril kell 16.30-18.00 koos 10.c klassiga õppekäigule TÜ ajaloomuuseumisse, võib kirjandi asemel kirjutada õppekäigust kokkuvõtte, mille tingimused on kirjas siin.https://moodle.ag.tartu.ee/pluginfile.php/174/course/section/2313/%C3%95ppek%C3%A4igu%20kokkuv%C3%B5te%2010.i%20klass.docx?time=1702812950844 • Dante "Jumalik komöödia". Renessanss.

  6. nädala (18.-21.12) ülesanne: kirjutage konspekt järgmiste küsimuste põhjal.

  1. Mis iseloomustab renessanssi (vähemalt 4 tunnust)? 
  2. Dante Aligheri „Jumalik komöödia“  
  • Kuidas nimetas Dante “Jumaliku komöödia” osade pealkirjad? 
  • Sümbolid „Jumalikus komöödias (arvud, värvid, loomad). 
  • Tooge vähemalt kolm näidet “Põrgust” – milliste pattude eest millises ringis karistati. 
  • Mida sümboliseerisid seitse P-tähte Dante laubal? Nimetage need.
  1. Kes innustas Francesco Petratrca loomingut?
  2. Kuidas jaguneb Petrarca peateos „Laulude raamat“, mis iseloomustab eri osasid?
  3. Mis on iseloomulik commedia dell´arte´ile?
  4. Reformatsioon – mis oli põhjuseks, kes oli algatajaks, milliseid muudatusi tõi kaasa.
  5. Novelli mõiste. (lk 139)
  6. "Dekameroni" iseloomulikud jooned (vähemalt 3).

 • Valgustuskirjandus. Goethe looming.

  7. nädala (08.-14.01) ülesanne: konspekteerige valgustuskirjanduse kohta töölehele. Konspekt võtke kaasa arvestuse nädala tundi. 


  8. nädala (15.-21.01) ülesanne: lugege J. W. Goethe "Fausti" I osa.

  Käsitleme "Fausti" arvestuste nädalal.