Kursuse/teemade ülevaade


 • Kirjanduse teisel kursusel jätkame tutvumist maailmakirjandusega: vaatluse all on romantism, realism, naturalism, estetism kui ka sümbolism. Veel käsitleme vanemat eesti kirjandust kuni rahvusliku ärkamisajani.

  Kursusel käsitletavad teosed:

  Prosper Merimee "Carmen" 

  Honore de Balzaci "Isa Goriot"     

  Anton Tšehhovi 3 novelli  (kindlasti "Palat nr 6")    

  Eno Raua "Kalevipoja" ümberjutustus 

  L. Koidula "Säärane mulk" 


  Kirjanduse konsultatsiooni Teamsi link

  Kontrollige kindlasti enne konsultatsiooni, et mikrofon ja kaamera oleksid töökorras.

 • Romantism

  Romantism Lääne-Euroopa ja vene kirjanduses.

  Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine. Byroni luule.

  Ajalooline proosa.

   


 • Realism ja naturalism

  Realismi ja naturalismi põhitunnused ja -esindajad Prantsusmaal: Flaubert, Stendhal, Balzac ja Venemaal: Dostojevski, Tolstoi, Tšehhov.

  13.02.2022 on "Carmeni" vastamine ning romantismi vahearvestus.

  1) Prosper Merimee´ ”Carmeni” lugemiskontroll ja analüüs;

   2) tuleb teada, mis on romantismile ja romantilisele kangelasele iseloomulik;

      kuidas liigitatakse romantsimi ajastu ajaloolist proosat;

      mis on iseloomulik W. Scotti ja A. Dumas loomingule, 1-2 põhiteose pealkirja;

      Byroni 2 põhiteost ja tema romantilise kangelase tunnuseid;

  A. Puškini luule põhiteemasid, mis žanrites kirjutas, mis on põhiteos (iseloomustage 2-3 lausega);

     E. A. Poe tähtsus kirjandusloos, tema loomingule iseloomulikke jooni, kuidas tema jutte liigitatakse.

  Õppida ja konspekteerida saate nii slaididelt kui ka Anne Nahkuri õpikust "Kirjandus barokist romantismini".

  Kes esitab 13. veebruaril käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. Kes ei saa konsultatsiooni tulla, saadab konspekti kas skannituna või pildina minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 13. veebruari õhtuks.

  Kes selleks ajaks konspekti ei esita, teeb arvestuste nädalal vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 5x10 cm.


 • Estetism ja romantismijärgne luule.

  Estetism. Wilde. Romantismijärgne luule, sümbolism. Baudelaire, Tagore.  27.02.2022 on 3 vahearvestust -  1) realism, naturalism ja estetism;

                                                    2) Balzaci romaani "Isa Goriot" analüüs;

                                                    3) Tšehhovi novellide analüüs (läbi tuleb lugeda 3 novelli, millest üks on "Palat number 6").

  Kordamisteemad realismi, naturalismi ja estetismi tööks:

  1. Realismi ja naturalismi iseloomustus, naturalismi üks põhiesindaja, nimetage üks oluline teos.

  2. Estetismi ja Oscar Wilde´i loomingu iseloomustus.

  2. Realismi põhiesindajate Stendhali, Balzaci ja Flaubert´i, Dickensi, Dostojevski, Tšehhovi ja Tolstoi loomingule iseloomulikud jooned, nimetage 1-2 põhiteost.


  Kes esitab 27. veebruaril käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. 

  Kes selleks ajaks konspekti ei esita, teeb arvestuste nädalal vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 5x10 cm.


  Iseseisev arvestuslik lugemisülesanne

  Lugege läbi A. Tšehhovi novell "Vanka" ja vastake (vähemalt) kahele küsimusele neljast. Küsimused võid vabalt valida. Vastused tuleb kirjutada käsitsi!

  Lugemisülesanne saatke minu meilile janesuvi@ag.tartu.ee hiljemalt 5. märtsiks.

  Lugemisülesannet tehes pidage silmas, et:

  1) vastaksite ainult teksti põhjal;

  2) vastus oleks 50-100 sõna;

  3) vastus oleks täislausetega seotud tekst;

  4) uus mõte algaks taandrealt.

    • Vanem eesti kirjandus ja ärkamisaeg

  Vanem eesti kirjandus. 

  Rahvuskirjanduse tekkimine. K. J. Petersoni luule. 

  http://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-laulja-kristjan-jaak-peterson-loeb-karol-kuntsel

  http://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-kuu-kristjan-jaak-peterson-loeb-kalju-orro

  Fr. R. Faehlmanni tegevus. Müüdid.

  Fr. R. Faehlmanni müütilisi muistendeid saate lugeda siit.

  Fr. R. Kreutzwaldi tegevus. Muinasjutud ja muistendid.  13. märtsil on vanema eesti kirjanduse vahearvestus.

  Vahearvestuse kordamisküsimused - konspekteerida on kõige parem L. Epneri jt kirjandusõpiku "Vanem eesti kirjandus" järgi. 

  Ärkamisaja kohta leiab infot näiteks Eesti Entsüklopeedia kodulehelt http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_%C3%A4rkamisaeg_%281860%E2%80%931885%29

  ja Kreutzwaldi sajandi kodulehelt http://krzwlive.kirmus.ee/

  Kes esitab 13. märtsil käsitsi kirjutatud konspekti, saab vahearvestuse hinde konspekti põhjal. 

  Kes selleks ajaks konspekti ei esita, teeb arvestuste nädalal vahearvestuse, kus saab kasutada spikrit suurusega 10x7 cm.


  Esimesest eesti keele kirjapanekust esimeste eestikeelsete raamatuteni.

  1. Millal tekkis ja hakkas arenema eesti kirjakultuur?
  2. Kus on kirjas esimesed eestikeelsed sõnad?
  3. Kes tegelesid sajandite vältel eesti kirjasõnaga ja miks?
  4. Millega on seotud esimeste eestikeelsete raamatute ilmumine.
  5. Mis aastast on pärit esimene teadaolev eestikeelne raamat ja mis aastast esimene säilinud eestikeelne tekst, mis tekstid need olid?
  6. Mis aastal ilmus täielik eestikeelne piibel? Miks see oli väga oluline saavutus?
  7. Mis sajandil sai alguse eestikeelne ilmalik kirjandus?
  8. Kes oli teadaolevalt esimese eestikeelse juhuluuletuse autor, mis aastal see juhuluuletus trükist ilmus?
  9. Mis on esimene eestlase loodud luuletus?

   

  Estofiilide aeg

  1. Mida pidasid valgustajad oluliseks? Mida tõi kaasa valgustusideede levik Eestis?
  2. Kes olid algul juturaamatute autorid ja milline oli 18. sajandi eesti kirjandus?
  3. Tänu millele kasvas juturaamatute arv 1830. aastatel?
  4. Mille poolest erinesid 19. sajandil populaarseks saanud rahvaraamatud esimestest rahvavalgustuslikest rahvaraamatutest?
  5. Millised olid Otto Wilhelm Masingu olulisemad saavutused (4)?
  6. Kes ja millal hakkasid uurima eesti keelt, kirjandust ja rahvaluulet?
  7. Miks on Johann Heinrich Rosenplänter oluline?

   

  Kristjan Jaak peterson

  1. Mis on iseloomulik tema loomingule?
  2. Kes avastasid tema luuletused ja millal need trükiti?
  3. Mis on iseloomulik tema oodidele? Nimetage kaks tema oodi.
  4. Millist riiklikku tähtpäeva tähistatakse tema sünnipäeval?

   

  Friedrich Robert Faehlmann

  1. Mida on kirjutanud?
  2. Mis on muistend ja mis kunstmuistend?
  3. Nimetage Faehlmanni müütilisi muistendeid.
  4. Miks nimetatakse eesti kirjandusloos Faehlmanni suureks algatajaks?

   

  Rahvuslik liikumine Eestis 19. sajandil

  1. Millal toimus rahvuslik liikumine ja mis olid selle eesmärgid?

  2. Kes olid rahvusliku liikumise olulisemad eestvedajad ja milles seisnes nende tähtsus? (vähemalt 3)

  3. Mis olid rahvusliku liikumise olulisemad sündmused /ettevõtmised, millal need toimusid, kes olid eestvedajad? (vähemalt 3)

  4. Mis iseloomustab rahvusliku liikumise aja luulet, mis on peamised teemad ja kes on olulisemad autorid?

  5. Milliseid teemasid käsitlevad rahvusliku liikumise aegne proosa ja draama? Nimetage peamised autorid.


  Friedrich Reinhold Kreutzwald

  1. Mis iseloomustas Kreutzwaldi populaarteaduslikku almanahhi "Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on"?
  2. Iseloomustage Kreutzwaldi jutuloomingut, nimetage olulisemaid teoseid. 

   

 • Ärkamisaja kirjandus

  Fr. R. Kreutzwaldi tegevus. Muinasjutud ja muistendid.

  Eepos "Kalevipoeg” (sündmustik, tegelased, tähtsus) 

  Lisalugemist "Kalevipoja" kohta: Peter Peterseni uurimuslik artikkel "Kalevipoeg tänapäeval" ajakirjas Akadeemia http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/37077

  Arvestuste nädalal - Eno Raua "Kalevipoja" ümberjutustuse ja L. Koidula näidendi "Säärane mulk" lugemiskontroll ja arutelu.

  L. Koidula elu ja looming. 

  Näidendit "Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola" saab lugeda PDF-na siit

  http://www.luts.ee/e-raamatud/eestikeelsed/pdf/Lydia_Koidula_Saarane_mulk.pdf