Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

L

läbilõige

vaade objektile külgvaates,nt. tordi erinevad kihid.


laulev revolutsioon

koondnimetus taasiseseisvumisele eelnenud perioodi kohta Eestis, mil suurtel ühislaulmistel lauldi isamaalisi laule ja lehvisid Eesti lipud


laulutsükkel

romantismiajal tekkinud soololaulude kogum, mille üksikuid laule ühendab sama teema ja sündmustik


lavaline kantaat

on lavateos, mis ühendab endas draamaetenduse, ooperi, oratooriumi ja kantaadi tunnused. kasutusele tuli Carl Orffi loomingus


lavamuusika

on teatrile kirjutatud muusika: ballett, ooper, operett, muusikal.


lied

klaverisaatega soololaul või kammerlaul; tekkis romantismiaja Saksa helilooja Schuberti loomingust


liturgia

religioosne talitus, millel on kindel kord ja kindlaksmääratud teemad


löökpill

pill, kus heli tekitatakse löögi abil (käega või mingi abivahendiga)


lööv

sammaste või välisseinaga piiratud kiriku siseruumi osa; klassikaliselt on kirikus kolm ja viis löövi (kesk- ja külglöövid)


luteri koraal

Saksamaa protestantlik kirikulaul. Tekkis reformatsioonijärgselt.