läbilõige

vaade objektile külgvaates,nt. tordi erinevad kihid.

» Mõistete sõnastik