luteri koraal

Saksamaa protestantlik kirikulaul. Tekkis reformatsioonijärgselt.

» Mõistete sõnastik