liturgia

religioosne talitus, millel on kindel kord ja kindlaksmääratud teemad

» Mõistete sõnastik