Kunst ja muusika 15.-19. sajand.

20 sajandi kunst ja muusika.

Kultuuriloo esimese kursuse teemad on vanad kõrgkultuurid, antiik, kristlik kultuur, keskaja kunst ja muusika ning Eesti rahvakultuur. Enim keskendutakse keskajale. Tutvutakse erialase keele ja mõistetega.