Kunst ja muusika 15.-19. sajand.

20 sajandi kunst ja muusika.

Kultuuriloo esimese kursuse teemad on vanad kõrgkultuurid, antiik, kristlik kultuur, keskaja kunst ja muusika nind Eesti rahvakultuur. Tutvutakse erialase keele ja mõistetega.