20 sajandi kunst ja muusika.

Kultuuriloo esimese kursuse teemad on rahvakultuur, Vana Maailma kultuuripärand ja keskaja kultuur. Tutvutakse erialase keele ja mõistetega.

Kunstilugu renessanssist 19. sajandi lõpuni