Kursuse/teemade ülevaade

 •  Kursust tutvustav video.
 • 1. nädal. Sissejuhatus

  Kultuurilugu I kursus on kunsti ja muusika lõimitud veebipõhine kursus, mis toimub moodle keskkonnas. Kursuse hindamise aluseks on punktiarvestus. Jooksvalt kursuse töös osalemisel annavad punkte:

  1) iganädalased tunni- või kodused ülesanded 45p

  2) kursuse testid 55p

  Positiivse tulemuse saamiseks on tarvis saada 50 punkti, mis annab hinde "3". Hinde "4" annab 75p ja hinde "5" 90p.

  NB! Jooksvad ülesanded on tähtaegsed: hilinenult esitatud töid hinnatakse madalamate punktidega. Jooksvad nädalaülesanded on lisatud vastava teemanädala alla, neid saab teha iseseisvalt kodus või koos klassiga koolis. 

  Kui jooksvalt kursuse hinne ei kujune, on võimalik arvestusnädalal teha kursust kokkuvõttev töö, mis annab 80p. Lisaks arvestan hindamisel üksiku jooksvalt esitatud ülesandega.

  NB! Kui teete ainult üht kursust: muusikat või kunsti, on võimalik esitada jooksvalt vaid kunsti või muusika ülesandeid. Kursuse lõpus, arvestusnädalal, on võimalik teha kokkuvõttev test kas ainult muusikas või ainult kunstis.


  Sissejuhatava teemaploki alt leiate kursuse kava koos käsitletavate teemade ning üldise kursuse hindamisjuhisega. Ka leiate siit jooksvalt täieneva muusika-ja kunstimõistete sõnastiku. Sõnastikus on konspektis kasutusel olevad mõisted teemade kaupa eraldi välja toodud. Mõistete tundmine aitab kursusel käsitlevast materjalist paremini aru saada, ka küsin mõistete teadmist ka testides. Lisaks kursuse kavale ja sõnastikule on sissejuhatuses toodud ka õpetaja poolt kokku pandud materjalide koostamiseks kasutatud allikate loetelu, mis samuti jooksvalt täieneb.

  Kursuse sissejuhatus  


 • 2. nädal. Sissejuhatus kunsti-ja muusika ajalukku

  I nädala teema on kunst ja muusika ürgajal ja vanades kõrgkultuurides.

  Kokkuvõtvalt on teema esitletud ka videoloengus.

  Saate teha testi I teema kohta ning tunnis mitteosalejatel on võimalik esitada nädalaülesanne.

  I teema: ürgaeg ja vanad kultuurid 

  21.11 kell 19.20 toimub 10i esimene tund. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.

 • 3.nädal. Antiik I osa.

  3. nädalal teeme sissejuhatuse antiiki ja käsitleme muusikat antiikajal.

  Sissejuhatus antiiki   

  Muusika antiikajal     


 • 4. nädal. Antiik II osa.

  4. nädalal jätkame antiigiga ning käsitleme arhitektuuri, skulptuuri ja vaasimaali. 

  Toimuvad kaks õppekäiku TÜ kunstimuuseumisse.

  10a - T 6.12 kell 9.00-10.00, kohtume 8.55 TÜ peahoone fuajees. Koolis tundi ei toimu.

  10b - T 13.12 kell 9.00-10.00 (ajalootunni asemel). 

  05.12 kell 19.20 toimub 10i 2. kontakttund. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.


  Sissejuhatav videoloeng  • Test arhitektuuri, skulptuuri ja maali kohta antiigis.

   Testi saab teha kaks korda, test on avatud kuni 8. nädala lõpuni.

   Test annab maksimaalselt 9p.

  • Võimalik valida kahe teema vahel: inimese kujutamine antiigis ja muusika antiigis, täpsemalt juhendis.

   Ülesanne annab 6+1 punkti

   Ülesande tähtaeg on 10.12.

 • 5. nädal. Varakristlik kunst ja muusika

  Viiendal nädalal teeme sissejuhatuse keskaja kristlikku kultuuri üldiselt, eraldi käsitleme Bütsantsi kultuuri ja heidame pilgu ka rändrahvaste kultuuri. 

  I videoloeng: sissejuhatus varakristlikku kunsti ja muusikasse 

  II videoloeng: ülevaade Bütsantsi kultuurist ja rändrahvaste kultuurist 

  • õppematerjal

  • Test kristliku kunsti põhimõtete, Bütsantsi kultuuri ja rändrahvaste kunsti kohta.

   Test saab teha kaks korda.

   Test annab 7p ja on avatud 8. nädala lõpuni.

  • Kristlikud sümbolid kunstis.

   Täpsemalt loe juhendist.

   Nõuetekohaselt esitatud töö annab kuni 6p

   Töö tähtaeg 22.12.

 • 6. nädal. Keskaja kunst. Romaani ja gooti stiil.

  Kursuse 5. teema on keskaja kunst. Tutvutakse lähemalt kirikuarhitektuuriga ning kahe suurema stiiliga Lääne-Euroopas: romaani ja gooti stiiliga. Eraldi peatükid tutvustavad Eesti keskaegset arhitektuuri.

  Videoloeng: keskaja kunst 

  11i tund toimub 19.12 kell 19.20, osaleda on võimalik ka Teamsi teel, link siin
 • 7. nädal. Keskaja muusika. Kiriklik ja ilmalik laul.

  Kursuse 6. teema on keskaja ilmalik ja kiriklik muusika.

  II videoloeng: keskaja muusika  • 8. nädal. Eesti rahvakultuur.

  Kursuse viimane teema on rahvakultuur. Kirjeldatakse üldiselt traditsioonilisi rahvakultuuri vorme, pikemalt tutvustatakse rahvalaulu vanasti ja tänapäeval ning traditsioonilisi Eesti rahvapille.  Avatud on teemakohane test ja nädalaülesanne. Lisaks saab esitada kursuse kokkuvõtvat ülesannet.

  Sisseelamiseks pakun vaatamiseks näidet EV100 sündinud projektist "Eesti tantsib". Eesti inimeste esitusi saad vaadata ERRi kodulehelt. Teises videos arutleb Tambet Tuisk teemal: "Mis maksab üks tants?".

  10.i tund toimub 16.01 kell 19.20. Võimalus osaleda ka Teamsi teel, link siin.

 • 9. nädal. Arvestuste nädal 23.01-26.01

  Arvestusnädalal 22.01 - 26.01 on avatud kolm kursuse testi: kokkuvõttev test mõlema aine tegijatele (kunst+muusika 80p), kokkuvõtvad testid üksikainete tegijatele (kunst või muusika 80p). testi saavd teha need, kes jooksvalt hinnet ei saanud või soovivad saadud hinnet tõsta. Test läheb arvesse, kui on saavutatud lävend 40p, õppija, kes pole kursusel eelnevalt ühtegi tööd esitanud, peab arvestuse saamiseks tegema testi vähemalt 50p peale. 

  Kursusel osalejal tuleb teha vaid üks test.

  Koolis arvestustööde tegemist ei toimu.

  Testi saab teha üks kord. 

  NB! Arvestusnädalal saab esitada ka veel kursuse kokkuvõtet, mille juhendi 8. nädala alt.