Kursuse/teemade ülevaade

 •  Kursust tutvustav video.
 • 13.11 - 17.11. nädal. Sissejuhatus

  Kultuurilugu I kursus on kunsti ja muusika lõimitud veebipõhine kursus, mis toimub moodle keskkonnas. Kursuse hindamise aluseks on punktiarvestus. Jooksvalt kursuse töös osalemisel annavad punkte:

  1) iganädalased tunni- või kodused ülesanded 45p

  2) kursuse testid 55p

  Positiivse tulemuse saamiseks on tarvis saada 50 punkti, mis annab hinde "3". Hinde "4" annab 75p ja hinde "5" 90p.

  Iga nädal käsitletakse ühte teemat, mille kohta tuleb teha test ja ülesanne. Iganädalane test on iseseisev töö kõigile. 

  Tunnis tehtava töö asemel (puudumise korral) saab esitada nädala ülesande. Nädala ülesanded on tähtaegsed: hilinenult esitatud töid hinnatakse madalamate punktidega. 

  NB! Kui õppija ei ole viimaseks kursuse nädalaks teinud ühtegi jooksvat ülesannet või testi (või on teinud üksiku), siis viimasel nädalal te enam teste teha EI SAA.

  Kui jooksvalt kursuse hinne ei kujune, on võimalik arvestusnädalal teha kursust kokkuvõttev töö, mis annab 80p/100st. Iseseisvalt õppides on seega maksimumhinne kursuse eest "4". 

  NB! Kui teete ainult üht kursust: muusikat või kunsti, on võimalik esitada jooksvalt vaid kunsti või muusika ülesandeid. Kursuse lõpus, arvestusnädalal, on võimalik teha kokkuvõttev test kas ainult muusikas või ainult kunstis.


  Sissejuhatava teemaploki alt leiate kursuse kava koos käsitletavate teemade ning üldise kursuse hindamisjuhisega. Ka leiate siit jooksvalt täieneva muusika-ja kunstimõistete sõnastiku. Sõnastikus on konspektis kasutusel olevad mõisted teemade kaupa eraldi välja toodud. Mõistete tundmine aitab kursusel käsitlevast materjalist paremini aru saada, ka küsin mõistete teadmist ka testides. Lisaks kursuse kavale ja sõnastikule on sissejuhatuses toodud ka õpetaja poolt kokku pandud materjalide koostamiseks kasutatud allikate loetelu, mis samuti jooksvalt täieneb.

  Kursuse sissejuhatus  


 • 20.11-24.11. 2. nädal. Sissejuhatus kunsti-ja muusika ajalukku. Vanad kõrgkultuurid.

  I teema on kunst ja muusika ürgajal ja vanades kõrgkultuurides.

  Kokkuvõtvalt on teema esitletud ka videoloengus.

  NB! Nädalaülesanne tuleb esitada tunnis tehtava töö asemel. Iganädalane test on iseseisev töö kõigile.

  I teema: ürgaeg ja vanad kultuurid 

  20.11 kell 19.20 toimub 10i esimene tund. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.

 • 27.11-01.12. 3.nädal. Antiik.

  3. nädala teema on antiik. Enne tundi tulemist vaata teemakohaseid videoloenguid.

  Sissejuhatus antiiki   

  Muusika antiikajal     


  Arhitektuur ja skulptuur antiigis 


 • 04.12-08.12. 4. nädal. Kristliku maailmapildi tekkimine.

  4. nädala teema on kristlikku maailmapildi tekkimine, lisaks käsitleme Bütsantsi kultuuri ja heidame pilgu ka rändrahvaste kultuuri. 

  Videoloeng: sissejuhatus varakristlikku kunsti ja muusikasse 


  Videoloeng: ülevaade Bütsantsi kultuurist ja rändrahvaste kultuurist 


  Toimuvad kaks õppekäiku TÜ ajaloomuuseumisse.

  10b - T 5.12 kell 9.00-10.30 

  10a - T 5.12 kell 14.15-15.30  

  04.12 kell 19.20 toimub 10i 2. kontakttund. Võimalus osaleda ka teams`i teel, link siin.

 • 11.12-15.12. 5. nädal. Romaani ja gooti stiil.

  Kursuse 4. teema on keskaja kunst. Tutvutakse lähemalt kirikuarhitektuuriga ning kahe suurema stiiliga Lääne-Euroopas: romaani ja gooti stiiliga. 

  Videoloeng: keskaja kunst 


 • 18.12-20.12. 6. nädal. Eesti keskajal.

  Kursuse 5. teema keskendub keskaja Eestile: eelkõige kirikuarhitektuurile.


 • 7. nädal. Keskaja muusika. Kiriklik ja ilmalik laul.

  Kursuse 6. teema on keskaja ilmalik ja kiriklik muusika.

  II videoloeng: keskaja muusika  • 8. nädal. Eesti rahvakultuur.

  Kursuse viimane teema on rahvakultuur. Kirjeldatakse üldiselt traditsioonilisi rahvakultuuri vorme, pikemalt tutvustatakse rahvalaulu vanasti ja tänapäeval ning traditsioonilisi Eesti rahvapille.  Avatud on teemakohane test ja nädalaülesanne. Lisaks saab esitada kursuse kokkuvõtvat ülesannet.

  Sisseelamiseks pakun vaatamiseks näidet EV100 sündinud projektist "Eesti tantsib". Eesti inimeste esitusi saad vaadata ERRi kodulehelt. Teises videos arutleb Tambet Tuisk teemal: "Mis maksab üks tants?".

  10.i tund toimub 15.01 kell 19.20. Võimalus osaleda ka Teamsi teel, link siin.

 • 9. nädal. Arvestuste nädal 22.01-26.01

  Reedel, 9. veebruaril kell 9.00-21.00 on avatud kolm kursuse testi: kokkuvõttev test mõlema aine tegijatele (kunst+muusika 80p) ja kokkuvõtvad testid üksikainete tegijatele: kunsti kokkuvõttev test (80p) või muusika kokkuvõttev test (80p). Testi saavad teha need, kes jooksvalt hinnet ei saanud või soovivad saadud hinnet tõsta. Test läheb arvesse, kui on saavutatud lävend 40p. Õppija, kes pole kursusel eelnevalt ühtegi jooksvat tööd esitanud, peab arvestuse saamiseks tegema testi vähemalt 50p peale. 

  Kursusel osalejal tuleb teha vaid üks test. NB! Kuna test avaneb reedel, saab seda teha vaid kodust.