Nädala teemasid illustreerivate piltide lingid.

 1)Sissejuhatus

https://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/rahvaroivad/arhailine-mulgi-muster/arhailine-mulgi-tikand-mustrid-motiivid-varvid/


Kunst

Õpikud/ Raamatud

J. Kangilaski. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani. Kunst 2005

H. Treier, S. Abiline. Kunstiajalugu Gümnaasiumile I osa. Maurus 2017

E. Gombrich. Kunsti lugu. Avita 2001


Internetiallikad

T. Randman-Mihkla. Kunstiabi. 2016 link

Wikipedia. Berndt Notke. 2018 link

Muinas. Eesti kirikud. 2018  link

G.-A. Saarsoo. Eesti rahvakunst käelises tegevuses koolieelses eas. 2013 link

Estonica. Ensüklopeedia Eestist. 2019 link

Sõnna, A. Sumeri jumalannad. 2019 link

Vanausuliste muuseum. 2008 link

Ikooni värvide sagedasemad tähendused (laste õppematerjal TÜ kunstimuuseumi ikooninäituse juurde) link

Muusika

Õpikud/ Raamatud

T. Siitan. Õhtumaade muusikaajalugu I. Avita 1998

M. Kaldaru. Õhtumaade muusikalugu I. Avita 2003

Antiigileksikon. Valgus 1983

Leelo Isidora Viita. Intervjuu. 20.11.2019

Internetiallikad

T. Särg, K. Ilmjärv. Eesti rahvamuusika. 2009 link

Wikipedia. Regilaul. 2018 link

Wikipedia. Muusikainstrumendid. 2018 link

Pärimusmuusika keskus. Teabekogu. 2018 link

E. Gross. Muusika eellugu ja vanaaja muusika. 2008 link

E. Gross. Keskaja muusika. 2008 link

Pilliportaal. 2019 link

Eesti Rahvakultuuri Keskus. 2019 link


Viimati muudetud: teisipäev, 5. jaanuar 2021, 18.26 PM