Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg: (Eelmine)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  (Edasi)
  KÕIK

S

stukkdekoor

lubjast, liivast ja savist koornev pastataoline mass, millega kaunistati lagesid ja seinu; palju kasutati klassitsismis


sula aeg

periood Nõukogude okupatsiooni ajal pärast Stalini surma, kui üldine olukord muutus vabamaks


sümfooniline poeem

heliteos, mille keskmeks on romantismi ideaalidele vastav ilukirjanduslik kangelane või süžee


sürrealism

on 20. sajandi kunstistiil, mille eesmärgiks oli vabastada inimene mõistuse ja loogika surve alt ja mille juures olid tähtsal kohal alateadvus, unenäod, hallutsinatsioonid ja juhuslikud assotsatsioonid


T

täisfiguur

igast küljest vaadeldav skulptuur, tekkis Antiigis


takt

heliteose osa, mis algab rõhuga ja lõpeb enne järgmist rõhku


tämber

muusika kõlavärv ehk heli selline tunnus, mille järgi teeme kindlaks kas heli on lauldud või mängitud või  mis liiki pill on heli tekitanud


tämbridramaturgia

on see kui soleeriva pilli tämber muutub iseseisvaks muusikaliseks teemaks, tuli kasutusele hilisromantismis


teema transformatsioon

muusikalise teema arendus, kus erinevalt varasemast muutub ka teose muusikaline karakter


tempereerimine

on enamasti pillide kindlale helikõrgusele häälestamineLehekülg: (Eelmine)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  (Edasi)
  KÕIK