teema transformatsioon

muusikalise teema arendus, kus erinevalt varasemast muutub ka teose muusikaline karakter

» Mõistete sõnastik