sümfooniline poeem

heliteos, mille keskmeks on romantismi ideaalidele vastav ilukirjanduslik kangelane või süžee

» Mõistete sõnastik