2. Romantism muusikas

2.5. Richard Wagner

Saksa helilooja Richard Wagneri oli lisaks heli loomisele ka aktiivne muusikateoreetik ja -kriitik. Ta viis ooperimuusikas läbi mitmeid uuendusi, mille mõju ulatus 20. sajandisse (on nimetatud ooperi konspektis). Lisaks muusika reformimisele pidas Wagner oluliseks rahvuslikkust ning väärtustas ooperikeele läbi Saksamaa muistendeid ja ajalugu. 

Tema läbimurde- või reformooperiks kujunes traagiline armastuslugu "Tristan ja Isolde". Wagneri peateoseks on aga aastatel 1854-1874 loodud suurejooneline neljast üksikooperist koosnev teos "Nibelungide sõrmus", mis jaotub siis neljaks ooperiks: "Reini kuld", "Valküür", "Siegfried" ja "Jumalate hukk". Kõigi nelja libreto aluseks on keskülemsaksa kangelaseepos "Nibelungide laul".

Kuulamisnäide pärineb ooperist "Tristan ja Isolde", kus kohtuvad ajalooline tegelikkus ja muistsed legendid. Ooperi tegevus toimub keskaegsel Iirimaal ning on alguses kahe vaenlase armastajateks saamise ja andestamise lugu. Helinäites kuulete Isolde juhtmotiivi. Juhtmotiiv oli Wagneri poolt kasutusse võetud uuendus, kus iga tegelase iseloomustamiseks on loodud nn. juhtmotiivid, mida esitatakse korduvalt etenduse jooksul.