3. Kordamiseks

Kordamisküsimused


1. Osata paari lausega kirjeldada romantismi taustsüsteemi.

2. Osata kokku viia stiil ja sellega seotud märksõnad ja iseloomulikud tunnused (uuendused, muutused) nii kunstis kui muusikas.

3. Teada perioodiga seotud mõisted (vt. sõnastik)

4. Osata märksõnade või kirjelduse järgi kunstniku ära tunda. 

5. Pildiküsimus: tunda piltidelt ära erinevaid romantismile omaseid märksõnu.

6. Heliküsimus: tunda ära helilooja teos (Schubert, Chopin, Verdi, Wagner)