1. Realism

1.1. Courbet, Millet, Repin

Gustave Courbet

Courbet oli kunstnik, kes mässas jõuliselt ametliku kunsti normide vastu. Tema korraldatud näitusest said realistid endale nime: nimelt kui tema tööd ametlikult näituselt tagasi lükati, riputas Courbet oma pildid üles sõbra raamatupoe tagaruumi ning uksele sildi "La realisme"

Tema teoste teemadeks olid igapäevaelu stseenid: lihtsad inimesed, töölised, kuid populaarne osa tema loomingust olid ka aktid. Üsna sageli kasutas Courbet oma piltide kaudu ka allegooriat (mõistukõnet). Esimese pildinäitena on toodud üks tema märgilisematest ja kontseptuaalsematest teostest "Kunstniku ateljees". Pildil on kujutatud oma ateljees maastikku maalivat kunstnikku, keda ümbritsevad reaalselt olemasolevad inimesed ja Tõde alasti naise näol. (pilt 1)


Pilt1. Courbet. Kunstniku ateljees, 1855 (allikas)

Näide lihtsa inimese igapäevatööd kujutavast maalist on "Kiviraidurid": lihtne kuid mõjus töö. (pilt 2) Tegemist on reproga, sest originaal hävis II maailmasõjas.


Pilt 2. Kiviraidurid, 1849 (allikas)

Courbet maalis üsna jõulisi ning tugevalt erootilisi nais akte, mida ta maalis sageli ka tellimustöödena. Näide pärineb hilisemast perioodist ning on varasematega võrreldes "mahedam". (pilt 3)


Pilt 3. Naine lainetes, 1868 (allikas)


Jean Millet

Millet tööde erilisus ja tähtsustähtsus seisnevad ajaloolise tõepära esitlemises. Kunstnik maalis seeria töid, mis kujutavad Barbizoni maakonna inimesi oma igapäevaste toimetuste juures. (pilt 4).Antud aladel on tänapäeval kiirteed, niisiis on Millet maalid justkui ajalooline dokument, mis räägib pooleteisesaja tagusest ajast. Millet kujutab inimesi uurivalt, objektiivselt ja heatahtliku pilguga.


Pilt 4. Millet. Kartulikoristus, 1855 (allikas)


Ilja Repin

Repin oli Venemaa tuntuim realismi esindaja. Teda on klassifitseeritud ka kriitilise realismi kunstnikuks, kuna kujutas palju tolleaegse lihtsa vene inimese elu. Olulise osa tema loomingust moodustavad ka portreed kultuuri -ja muu avaliku elu tegelastest, nt. on ta maalinud kirjanikku Lev Tolstoid ja arsti Nikolai Pirogovi. Näitena toon portree Vene rahvusromantilise heliloojast Mussorskist (pilt.5) ning allegooriline portree Lev Tolstoist. 

Pärast oma surma 1930. aastal sai Repinist enese teadmata kommunismi pildiline eestkõneleja. Nimelt oli ta Stalini üks lemmikkunstnikke, kes tema maale sageli enda propagandistlikes huvides ära kasutas.


Pilt 5. Modest Mussorski portree, 1881 (allikas)


Pilt 6. Lev Tolstoi põllul kündmas, 1887 (allikas)