2. Analüüsi neli osa

1. Kirjeldamine

Selles osas antakse objektiivset infot selle kohta, mida konkreetselt pildil näha on, nt. pildil on pruuni värvi vanaaegsetes rõivastes naine. Kirjeldada saab:

• kes/mis pildil on; mis tegevus pildil toimub (nt. grupp inimesi räägivad omavahel ..)

• milline on pildi kompositsioon e. ülesehitus (kuidas on esemed pildile paigutatud: kas keskele või äärtesse, mis esiplaanil, mis taustaks, milliseid detaile leiate, kas midagi on rõhutatud, kuidas on inimesed kujutatud: tervikuna, kuidagi külje pealt …)

 milliseid värve on enim (nimetage värve), milline on pildi üldine tonaalsus (pastelne, tume, ergas,…)

• milline on valgus (nt. hajuv, ühtlane, kuhugi kindlasse kohta suunatud …)

2. Analüüs

Selles osas vastatakse küsimusele miks: mis põhjusel on kunstnik kujutanud just antud tegevusi, värve, esemeid, nt. raagus puud: surm, kaduvus

• milliseid lisatähendusi, sümboleid (asju, mis võivad viidata millelegi muule, kui ainult endale)? NB! Värvid!

• kuidas on kujutatud (kas tõepäraselt, moonutatult, stiliseeritult, lihtsustatult ...) ja kuidas see pilti suhtumist mõjutab?

• kas pilt räägib mingit lugu, millist? mis tekitab sellise tunde?

• kelle jaoks või kuhu see tehti? kes võis olla pildi tellija? NB! Mõtelge end sellesse aega, kus pilt maaliti!

3. Tõlgendamine

Selles osas mängitakse võimalike muutustega pildi vormis ja sisus ning mõjudega, mida need muutused teosesse suhtumises kaasa toovad:

• mis muutub pildi meeleolus, eesmärkides kui pilt on esitatud mõne teise kunstiliigi (nt. foto, skulptuur, graafika) kaudu?

• kuidas muutub pildi tähendus, kui sellelt midagi ära võtta/ lisada?

• mis on teisiti, kui muutub pildi esitlemisviis ja koht: kaubamaja, linnapark, klassi sein, raamatuillustratsioon, … ?

• mis nende muutuste korral toimub vaataja e. Teie suhtumises teosesse?

4. Hinnang

Alles selles viimases punktis antakse isiklik hinnang pildi kohta ja põhjendatakse oma arvamust:

• mulle meeldib/ei meeldi pilt sellepärast, et ...