Kursuse/teemade ülevaade

 • Mis on digipädevus?

 • Veebivahendite abil testide loomine

 • Kahoot

  • Kirjeldus

   Mängulised testid ja pollid

   Kahoot on väga mänguline keskkond, mille abil on võimalik koguda õpilastelt tagasisidet ning teha teste. Keskkond töötab hästi ka nutiseadmetega.


 • Plickers

 • Screencast-o-matic - ekraanivideo tegemine

 • Padlet

 • EDPuzzle

 • Tarsia

 • Teema 9