Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg:  1  2  (Edasi)
  KÕIK

R

rahvamuusika

mingile kindlale etnilisele rahvale omane muusika tegemise viis: laulud, konkreetsed pillid, rütm jnerahvusromantism

on kunsti- ja muusikastiil, mis on inspireeritud konkreetse rahva ajaloost ja mütoloogiast


rakurss

vaatenurk, koht, kus vaataja/ kunstnik objekti vaatlebrapsoodia

vabas vormis fantaasiarikas heliteos


rapsoodid

rändlaulikud antiikajal


ready made

kunstiteos, mille juures on kasutatud või mis koosneb täielikult juba olemasolevatest valmis esemetest (dada)


regilaul

on eesti vanimat tüüpi rahvalaul, kus põhirõhk on sõnadel, mitte viisi ja mis põhineb regivärsil: eeslaulja laulab ees ja koor kordab järele


regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist


reljeef

skulptuuriliik, kus kujutatav on enamasti vaadeldav vaid ühest küljest, st. , et üks või kolm külhe on lamedad


repriis

klassikalise sonaadivormi III osa, kus korratakse esimest osa ilma teemasid vastandamataLehekülg:  1  2  (Edasi)
  KÕIK