regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist

» Mõistete sõnastik