Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg: (Eelmine)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  (Edasi)
  KÕIK

R

romaani stiil

10.-12. sajandil levinud kirikuehitusstiil, võttis Rooma kunstist üle ümarkaare akende ja uste kuju juures


röntgenstiil

kujutamise viis Austraalia aborigeenide hulgas, kus muidu silmale nähtamatu skelett maaliti nähtavaks


rooma number

roomlaste poolt kasutusele võetud numbrisüsteem, kus numbreid kujutati suurtähtedena, nt. 5=Vroosaken

ringikujuline, roosist (Maarja sümbol) lähtuv aken enamasti gooti kiriku fassaadilrütm

muusikas helide ajaline järjestus kindla süsteemi järgi, kunstis mingi ornamendi, objekti kordumine kindla vahemaa tagant


S

sakraalarhitektuur

religioosse otstarbega ehitised, nt. kirikud, kabelid, templid jne.


sämpler

on enamasti elektrooniline pill, mis kasutab heli tekitamise vahendina korduvaid muusikalisi heliridu, on sarnane süntesaatoriga


Š

šansoon

ilmaliku laulu üldnimetus renessansiajal, tuli prantsuskeelsest sõnast


S

seeriatehnika

on muusika kirjutamise viis, kus helilooja kasutab kindlat helide seeriat, mida vaatleb ja esitab võimalikult paljude vaatenurkade alt


skulpturaalne kujutamisviis

on kujutamise viis maalikunstis, kus ruumilisust antakse edasi vormiliste võtetega (joonistus), mitte värvidega; kasutati klassitsismis ja akademilises kunstis, hiljem sotsialistlikus realismisLehekülg: (Eelmine)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  (Edasi)
  KÕIK