sakraalarhitektuur

religioosse otstarbega ehitised, nt. kirikud, kabelid, templid jne.

» Mõistete sõnastik