Moodle kursuse kasutamise selgitus

Moodle kursuse kasutamise selgitus

Mariann Laius
Vastuste arv 0

Tere jälle! 

Tundub, et ma olen Teile veel ühe selgituse võlgu! Ma tean, et te klassis on suuremas osas püüdlikud ja väga püüdlikud õpilased. Kui uurida põhjalikult läbi kõik Moodle kaustades olevad näited ja kirjutada need endale välja ning sama teha teooriaosaga, siis peale matemaatika Teil praegu tunniplaanis muid aineid olla ei tohiks. 

Oluline on see, et saaksite tehtud õpiku ülesanded ja iganädalase koduse töö. Kõik teooria ja näited on abistava iseloomuga, et saaksite asjast ülevaate ja neid Te ümber kirjutama ei pea. Võimalik, et ei pea vaatamagi, kui kohe mu lahendustest aru saate. Ülesannete juures on ka piisav hulk selgitusi ja valemeid ning sellest täiesti piisab teema omandamiseks. Ma usun, et siit tulevad küll prisked preemiapunktid õpimapi osas, kui keegi veel peale Kairiti kõik viimseni läbi tegi. Kui juhtubki, et ühe ülesande kõiki tehteid läbi teha ei jõua või tundub, et asi sai selgeks väiksema tehete arvuga, siis ei pea ka kõike läbi tegema. Tunnis teeme ju samuti valiku ega suuda sarnaseid tehteid ajaliselt teha, aga õpiku ülesannetes on need kirjas. Seega võtke rahulikult ja tegutsege vastavalt oma sisetundele. Ütlesin ju, et õpimapile ma sel korral nii rangeid piire ei sea. Eesmärk on koduse töö oskamine. Kas ja mil moel kursuse lõpus veel mingi töö teen, sõltub sellest, kas püsite jätkuvalt koduste töödega järje peal. Võimalik, et loeme lihtsalt "A"-d ja "a"-d kokku ning lisame õpimapi ja aitab küll. Teil on ju esmakordne kogemus sellise iseseisva õppimise osas, mida me kooli "elukutselised" e-õppijad teevad 2 aasta jooksul päevast päeva. Alles 12. klassi liituvad nad õhtuse klassiga, et koos eksamiteks valmistuda. 
Ootan siis nii rõõmu- kui ka murekirju ja telefonikõnesid, et koos hakkama saada ja vastu pidada!
Jätkuvat jaksu ja hoidke end!

Mariann Laius