3. Kordamine

Kordamisküsimused

Kunst

1. Osata ühendada periood ja seda iseloomustavad tunnused/märksõnad (nt. Rooma - isikupärane portree). NB! Eraldi arhitektuur ja skulptuur!

2. Osata üldiselt kirjeldada kreeka klassikalise arhitektuuri tähtsamat ehitist templit.

3. Osata eristada, järjestada, pildil ära tunda ja lühidalt kirjeldada kolme põhilist sambastiili kreeka arhitektuuris.

4. Osata eristada, järjestada, pildil ära tunda ja lühidalt kirjeldada kolme kreeka vaasimaalistiili.

5. Osata võrrelda kreeka ja rooma arhitektuuri: mis on rooma arhitektuuris teisiti võrreldes kreeka arhitektuuriga ja mida roomlased kreeklastelt üle võtsid?

6. Teada antiigiga seotud põhilisi mõisteid kunstis (vt. sõnastik).