3. Kordamiseks

Kordamisküsimused


1. Teada klassitsismi taustsüsteemi ja tekkimise põhjuseid.

2. Osata kokku viia stiil ja sellega seotud märksõnad ja iseloomulikud tunnused (uuendused, muutused) nii kunstis kui muusikas.

3. Teada perioodidega seotud mõisted (vt. sõnastik)

4. Osata pildilt ära tunda klassitsismile omaseid tunnuseid.

5. Osata märksõnade või kirjelduse järgi kunstniku/heliloojat ära tunda. 

6. Heliküsimus: tunda ära helilooja teos (Bach (barokk), Mozart, Beethoven)