7. Kordamiseks

Kordamisküsimused

1. Osata välja tuua konkreetse riigi või piirkonnaga seotud eripärad ning põhjendada renessansi tekkimise põhjuseid.

2. Teada kolme olulist renessanssaja uuendust: trükipressi ja õlivärvide leiutamist, joonperspektiivi kasutuselevõttu ja osata kirjeldada nende edasiulatuvat mõju.

3. Osata kokku viia konspektis toodud renessansskunstnikku ja tema kirjeldust.

4. Tunda pildilt ära stiil.

5. Osata kokku viia uuendused muusikas konkreetse piirkonnaga.

6. Teada mõistet ars nova ja selle sisu.

7. Osata viia kokku pilt ja pildil kujutatud pilli nimi. 

8. Teada olulisemaid perioodiga seotud põhimõisteid nii kunstis kui muusikas.