5. Kordamine

Kordamisküsimused

Üldine

1. Osata antiigi erinevad perioodid õigesse ajalisse järjestusse panna.

2. Osata perioode üldiselt iseloomustada


Muusika

1. Osata kokku viia perioodid ja neid iseloomustavad märksõnad.

2. Mis on Seikilose epitaaf ja milles seisneb tähtsus muusika kirjapanemise ajaloos?

3. Osata piltide järgi ära tunda antiigile omased pillid ning need heliküsimuses ära tunda (aulos, lüüra, sistrumid)

4. Teada antiigiga seotud põhilisi mõisteid muusikas (vt. sõnastik)