6. Kordamiseks

Kordamisküsimused

1. Osata nimetada kiriku erinevaid funktsioone keskajal

2. Osata võrrelda varakristlikku, romaani ja gooti kirikut ning teada nende peamisi tunnuseid.

3. Osata võrrelda Eesti ja Euroopa gooti kirikut (pildiküsimus).

4. Teada põhilisi märksõnu ja tunnuseid Eesti keskaegse kirikuarhitektuuri kohta.

5. Teada teemakohaseid mõisteid (vt. sõnastik: keskaeg)

6. Pildiküsimus: gooti, romaani arhitektuur ja maal.