10. Kordamiseks

Kordamisküsimused

1. Osata nimetada vanade kultuuride peamised tunnused ja teada nende sisu.

2. Osata nimetada peamised kunstiliigid vanades kultuurides.

3. Pildiküsimused: osata kokku viia pilt järgmise perioodiga: ürgaeg, Sumerid, Egiptus, Egeuse.

4. Osata omavahel võrrelda Mesopotaamia ja Egiptuse kultuuri Egeuse kultuuriga.

5. Teada teemakohaseid mõisteid (vt. sõnastik.  ´vanad kultuurid`)

Muusika

1. Millised olid vanimad pillid ja millest olid valmistatud?

2. Millised pille kasutati vanades kultuurides?

3. Milliste sündmuste puhul muusikat tehti?

4. Osata kokku viia pilli nimi/pilt ja pillirühm, millesse kuulub.